ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ

ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 04.12. 2023წ)

ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 30.10. 2023წ)


ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 03.11. 2022წ)

ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 01.11. 2022წ)

ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 23.09. 2022წ)

ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 05 .09.2022წ)

ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 19 .08.2022წ)


ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 22 .10.2021წ)


ინსტიტუტში გამოცხადებული  კონკურსის შედეგები 24.02.2020 მდგომარეობით  (განთავსებულია 02.03.2020წ.)


ინსტიტუტში გამოცხადებული  კონკურსის შედეგები 30.01.2020 მდგომარეობით  (განთავსებულია 30.01.2020წ.)


ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 10 .12.2019წ)

ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (განთავსებულია 04 .12.2019წ)
04.12.2019