• ყველა სტატია
  • პროექტები
  Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი www.rustaveli.org.ge  
ჰორიზონტი 2020 მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტი
უკრაინის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (უსტც) Science and Technology Center in Ukraine (STCU) www.stcu.int
დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა Closed Nuclear Centres Programme (CNCP)
სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი ორი მკაცრად გასაიდუმლოებული ინსტიტუტის (“A“ და ”Г”) სახით დაარსდა 1945 წელს.  ინსტიტუტი ყალიბდებოდა გამოჩენილ გერმანელ მეცნიერთა მონაწილეობით. ინსტიტუტის საქმიანობის სფერო მოიცავდა, როგორც ბირთვული და თერმობირთვული და კორპუსკულურ-სხივური  იარაღის შექმნის ტექნოლოგიებს, ასევე სამეცნიერო კვლევებს პლაზმისა და მყარი სხეულების ფიზიკაში, არატრადიციულ ენერგეტიკაში, ფიზიკურ ელექტრონიკაში და სხვა დარგებში სსრკ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ფარგლებში.
1991-2005 წლებში ინსტიტუტი იმყოფებოდა საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სახელმწიფო კომიტეტის დაქვემდებარებაში.
2006 წელს ინსტიტუტმა მიიღო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი. სფტი-ში განხორციელდა ახალი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური მიმართულებების ჩამოყალიბება და შესაბამისი სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების შექმნა, გაფართოვდა ინსტიტუტის მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევებსა და პროექტებში.

   გარდაიცვალა საინჟინრო ფიზიკისა და ტექნოლოგიების მეცნიერების ცნობილი ორგანიზატორი - სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიური დოქტორი - გურამ ბოკუჩავა.

სიახლეები
სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტმა მიიღო ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზია.  ლიცენზიით გათვალისწინებული საქმიანობა მოიცავს მაიონებელი გამოსხივების წყაროების საექსპერტო-ინსტრუმენტულ გაზომვებს, მეტროლოგიას, იუსტირებას, მონტაჟს.

ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის მიერ შეძენილი იქნა გერმანული წარმოების მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპი ZEISS Sigma 300VP. აღნიშნული მიკროსკოპი იძლევა შესაძლებლობას მასზე ჩატარებული იქნეს უნიკალური კვლევები სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებებით.

გაცნობითი ვიზიტის ფარგლებში სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტს სტუმრად ეწვივნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი სერგო ჯანელიძე და სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“-ს გენერალური დირექტორი ბატონი იოსებ ლოლაძე.
სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინტიტუტის კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორიამ  მოიპოვე პატენტი გამოგონებაზე "მულტიფუნქციური კრიოსტატი ".

საკონტაქტო ინფორმაცია

მინდელის ქ.7, თბილისი,0186, საქართველო
+(995 32) 2320960
+(995 32) 2320961