გამოგონებები

პატენტები და საავტორო მოწმობები

# AP 2023 16243. გრაფენ-პოლიმერის კომპოზიციური მასალის ელექტროდების დამზადების ხერხი. ნათია ჯალაღონია; გურამ ბოკუჩავა; ბადრი ხვიტია; თინათინ კუჭუხიძე; ლეილა კალატოზიშვილი საქპატენტი, 2024.

# P2024 7614B. მულტიფუნქციური კრიოსტატი. გ.დგებუაძე, გ. ბოკუჩავა, ბ. ბენდელიანი, გ. გიორგანაშვილი, ი.მეცხვარიშვილი, ე. სანაია, რ. გიორგანაშვილი, 2024.
# P2022 7410B.  მაღალტემპერატურული ზეგამტარების(მტზ) კვლევის კრიოსტატი; გ.დგებუაძე, გ. ბოკუჩავა, ბ. ბენდელიანი, გ. გიორგანაშვილი, ი.მეცხვარიშვილი, ნ. მუმლაძე, ე. სანაია, კ. შამათავა, რ.გიორგანაშვილი, ვ. ჭანტურიძე.2022.

# P6844. მოწყობილობა/მოდული მართვადი დაბალტემპერატურული ბირთვული რეაქციების განსახორციელებლად. გ.დგებუაძე, თ.ბაციკაძე, ზ.რაზმაძე, ა.მიქაბერიძე. საქპატენტი. 2016.
#  P6750.  არატრადიციული ტექნოლოგიების გამოყენებით მცენარეული ნედლეულიდან ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ექსტრაგირების  ხერხი და მოწყობილობა მის განსახორციელებლად.  რ. კენკიშვილი, გ. დგებუაძე, თ. ნატრიაშვილი, ზ. მაისურაძე, ჯ. მესხი, პ. დოლიძე, ს. საბაშვილი. საქპატენტი. 2016.
#AP 2015 13210 A.  გიგანტური ლაზერული იმპულსების მიღების ხერხი და მოწყობილობა. გ. ბოკუჩავა, ზ. ვარდოსანიძე, ვ. კუჭუხიძე, ა. ინალიშვილი. საქპატენტი.  2015
#AP 2015 13701 A.  მრავალფენიანი დიელექტრიკული ინტერფერენციული ლაზერული სარკე. გ. ბოკუჩავა, ზ. ვარდოსანიძე, ვ. კუჭუხიძე, დ. ბერიშვილი. საქპატენტი.  2015.
# 11436/01.  პირდაპირი გახურების ცხელი წნეხი. კ. ბარბაქაძე, გ. დარსაველიძე, გ. ბოკუჩავა.საქპატენტი. 2011
# GE P 2011 5141 B. ვოლფრამის კარბიდის ფუძეზე ნანოკრისტალური სალი მასალების მიღების მეთოდი. ა. გაჩეჩილაძე, ა. კანდელაკი, ო. მიქაძე, ა.მიქელაძე, ი. რუხაძე, ო.ცაგარეიშვილი, ნ. ჯალაბაძე, რ.ჭედია.  2011
# P5699. დანადგარი გოგირდწყალბადის დასაშლელად. გ. ვარშალომიძე, ზ. რაზმაძე, ა. მიქაბერიძე, მ. ჯიბლაძე, გ. დგებუაძე, თ. ბაციკაძე, გ. ცინცაძე, მ. ხარაიშვილი. საქპატენტი. 2011
# P5725. პლანარული მაგნეტრონული გაფრქვევის მოწყობილობა. გ. დგებუაძე, ზ. ბერიშვილი, ს. სიხარულიძე. საქპატენტი. 2011.
# P5923. ლაზერი მიკრო და ნანონაწილაკების ფხვნნილების საფუძველზე. ზ. რაზმაძე, მ. ჯიბლაძე, ა. მიქაბერიძე, გ. დგებუაძე, გ. მუმლაძე. საქპატენტი. 2011.
# P4839. კრიოგენული ტუმბო. გ. დგებუაძე, რ. სალუქვაძე, თ. სორდია. საქპატენტი. 2008.
# P4950. მოწყობილობა ბოჭკოების, მათ შორის ბაზალტის, ბოჭკოს მისაღებად. მ. ჯიბლაძე, ა. მიქაბერიძე, ზ. რაზმაძე, გ. დგებუაძე, პ. მაღალაშვილი, ბ. ჟორჟოლიანი, ვ. არზუმანოვი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", 2008.
# 3862. ქსენონ-კრიპტონის ნარევიდან განსაკუთრებული სისუფთავის ქსენონის მიღების ხერხი. თ. აბზიანიძე, ა. ბახტაძე,  კ. ბაიაძე, ი. მეტრეველი, გ. აბდუშელიშვილი, გ. ქარელი, ვ. კუჭუხიძე.   "საქპატენტი", 2006.
# AP 2004,  3412 A,  F 04 C 2/238. როტორული ტუმბო. გ. ბოკუჩავა, მ. ბილისეიშვილი, ვ. ჭანტურიძე,  ვ. კაშია. საქპატენტი.  2004.
# P2155. კრიოგენული ტუმბო. გ. დგებუაძე, რ. სალუქვაძე, თ. სორდია. საქპატენტი. 1999.
# I405. ელექტრული სეპარატორი. რ. სალუქვაძე, თ. სორდია, გ. დგებუაძე, პ. წურწუმია, მ. მუმლაძე. საქპატენტი. 1997.
# U475. კოლიმატორული სამიზნე. რ. სალუქვაძე, გ. ჭილაია, დ. სიხარულიძე, გ. დგებუაძე, ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, ს. კაკულია. საქპატენტი. 1997.
# P1694. ჭავლური წისქვილი. გ. დგებუაძე, რ. სალუქვაძე, თ. სორდია. საქპატენტი. 1997.
# 1815455.   მაღალვაკუუმური საკეტი. გ. დგებუაძე და სხვ.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1992.
# 322979.  Si-Ge შენადნობების ელექტროსაიზოლაციო შეკავშირება. ბარბაქაძე კ., ნეკლუდოვი ი. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1991.
# 1667176.  მეტალური ორთქლის კონცენტრაციის განსაზღვრის ხელსაწყო აიროვან გარემოში. ა. კალანდარიშვილი, ბ. სტეპენნოვი, თ. სორდია,   ვ. გლუშკო, ვ. დუნაევი, ა. კუზნეცოვი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1991.
# 1526954. სახარატო-სახრახნი  დაზგა. შამუგია რ., ლოლაძე ტ., ბოკუჩავა გ. და სხვ. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1989
# 1633298.  მილსადენი. ა. კალანდარიშვილი, შ. შართავა, ვ. კუჭუხიძე, თ. სორდია, ნ. მენაბდე, ბ. სტეპენნოვი, ე. ლუტოვი, ვ. ზაიონჩკოვსკი, ვ. ანტიპოვი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1989
#1669329.  ტუტემეტალების გაჟონვის დეტექტორი. ა. კალანდარიშვილი, ვ. კუჭუხიძე,  ვ. მოროზოვი, თ. სორდია, შ. შარტავა. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1989
# 285787. დახურული.  ინგლიზიანი პ., სოკოლოვი ა., ფილიპენკო ი.,  შევჩენკო ი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1988.
# 290287. დახურული.  ვოსკონიანი ა., გუბანოვი ი., შევჩენკო ი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.   1988.
#1417482. ტუტე მეტალების ბინარული ნარევის გაყოფის მეთოდი. ა. კალანდარიშვილი, ვ. კუჭუხიძე,  შ. შარტავა.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1988.
# 1430590.  კრიოგენული ტუმბო. გ. დგებუაძე, დ. ირემაშვილი, მ. ლარინი, ი. მარკოზიანი. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1988.
# 56434. დახურული. ჟუკოვი ვ.,  ინგლიზიანი პ.,  ხარაჯა ა.,  შევჩენკო ი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.   1987.
# 257179. დახურული.  ინგლიზიანი პ.,  ტოკარევი ა., ხარაჯა ა.,  შევჩენკო ი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.   1987.
# 263300. დახურული. ა. კალანდარიშვილი, ბ. ერმილოვი, ვ. კუჭუხიძე, შ. შარტავა. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.   1987
# 252888. დახურული.  გუბანოვი იუ., ინგლიზიანი პ.,  ლალიკინი ს., სოკოლოვი ა., შევჩენკო ი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1986.
# 264087. დახურული.  ჟუკოვი ვ., ინგლიზიანი პ., სოკოლოვი ა., შევჩენკო ი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.   1986.
# 254864. დახურული. ჟუკოვი ვ., ინგლიზიანი პ.,  ნამორაძე ვ., შევჩენკო ი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1986.
# 259808. დახურული.  ინგლიზიანი პ.,  ტოკარევი ა., ხარაჯა ა.,  შევჩენკო ი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.   1986.
# 3976. თერმოციკლური პროგრამული მოწყობილობა. შევჩენკო ი., კორშუნოვი ე., რაისკი ვ. სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. 1985
# 248631. დახურული.  ჟუკოვი ვ., ინგლიზიანი პ., შევჩენკო ი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1985.
# 1186391.  შემაკავშირებელი ნივთიერება ფხვნილების გლინვით ლენტისებური ნაკეთობების მისაღებად.  ბარბაქაძე კ., კვიცინია კ., ბარონი ე. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. 1985
# 1114182.  ნეიტრონების ნაკადის ინტეგრატორი. ი. გვერდწითელი, ა. კალანდარიშვილი,  გ. ქარუმიძე, ვ. კუჭუხიძე.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1984.
# 1143187. მყარი სხეულების სითბოგამტარობის გამზომი მოწყობილობა. ინგლიზიანი პ., შევჩენკო ი., შმაკოვა ტ. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. 1984.
# 1053189. ნახევარგამტარებში დიფუზიის კოეფიციენტის განსაზღვრის მეთოდი. კ. ბარბაქაძე.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. 1983
# 1012714 . გამა რადიაციის წყაროს დამზადების მეთოდი. ი. გვერდწითელი, ა.კალანდარიშვილი, ვ.კუჭუხიძე. (საავტორო მოწმობა სსრკ) 1982.
# 936733. ბირთვული საწვავის წვის განსაზღვრის მოწყობილობა. ი. გვერდწითელი, ა. კალანდარიშვილი, ვ. კუჭუხიძე,  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. 1982.
# 154207. დახურული.  კ. ბარბაქაძე,  ტ. ვეკუა, ტ. გარშენინი. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1981
# 159577. დახურული.  კ. ბარბაქაძე, ი. ბერეზინი,  ტ. ვეკუა, ს. ლალიკინი. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1981
# 899718. სპილენძის სელენიდის Cu(2-x)Se ფაზის შედგენილობის ცვლილების მეთოდი. ინგლიზიანი პ., კონევი ვ., შევჩენკო ი. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1981
# 828889. ბირთვული საწვავის გამოწვის კონტროლის ხერხი. ი. გვერდწითელი, ა. კალანდარიშვილი, ვ. კუჭუხიძე. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. 1981.
# 145484  დახურული.  კ. ბარბაქაძე, მ. იოსელიანი, კ. კვიცინია, ა. კუცია.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1980
#120378. Si-Ge შენადნობებზე გრაფიტის დაბალომიანი  კომუტაციური  გადასასვლელი. ბარბაქაძე კ., ვეკუა თ., ქარჩავა ა. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი, 1978.
# 658993. ნეიტრონების ნაკადის ცვლილების მოწყობილობა. ა. კრივონოსოვი, ა. კალანდარიშვილი, ი. გვერდწითელი, ვ. კუჭუხიძე, ბ. მსხალაია. 1978.
# 97219.   დახურული.  კ. ბარბაქაძე.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1976.
# 60521.  Si-Ge შენადნობების კომუტირება გრაფიტით. ბარბაქაძე კ., გვერდწითელი ი., ბელოუსოვი ე. და სხვ. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.
# 50331.  დახურული.  კ. ბარბაქაძე, ტ. ვეკუა, ა. გველესიანი და სხვა. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1970.
# 52165.  დახურული.  კ. ბარბაქაძე, ტ. ვეკუა, ა. გველესიანი და სხვა. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1970.
№ 46195. დახურული.  კ. ბარბაქაძე, ი. გვერდწითელი, და სხვა. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1969.
# 46789. სარჩილი SiGe შენადნობების შესადუღებლად. კ. ბარბაქაძე, ტ. ვეკუა, ი. გვერდწითელი, და სხვა. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.   1969.
# 33798. კოსმოსური ბირთვულ-ენერგეტიკული დანადგარი   БЭС-5. კ. ბარბაქაძე, ი. გვერდწითელი, ი. ვიშნეპოლსკი და სხვ. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი  1966.
# 29876.  დახურული. კ. ბარბაქაძე, ტ. ალექსანდროვი, ი. გვერდწითელი და სხვ. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი 1965.
# 31759. თერმოელექტრული Si-Ge შენადნობების დაბალომიანი საკომუტაციო  გადასასვლელი. ა. გველესიანი, ი. გვერდწითელი, კ. ბარბაქაძე და სხვა. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი  1965.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მინდელის ქ.7, თბილისი,0186, საქართველო
+(995 32) 2320960
+(995 32) 2320961