2022

სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
2022 წელი
გამოქვეყნებული პუბლიკაციები

1)I.R. Metskhvarishvili, T.E. Lobzhanidze, G.N. Dgebuadze, B.G. Bendeliani, M.R. Metskhvarishvili, M.Sh. Rusia, G.R. Giorganashvili, V.M. Gabunia.
Comparative Study of Tl-1223 Superconductors Prepared by the Sol-Gel Route and Solid-State Reaction. 
Low Temperature Physics, 2022, Vol.48, No.1, pp.5–9, https://doi.org/10.1063/10.0008955


2)I. R. Metskhvarishvili, B.G. Bendeliani, G.N. Dgebuadze, G.R. Giorganashvili, M.R. Metskhvarishvili, T.E. Lobzhanidze. 

Low field high-harmonic generation in Mo6S6I2 Chevrel-phase superconductor.
Low Temperature Physics 2022, Vol. 48, No. 1, pp. 19-22, DOI:  https://doi.org/10.1063/10.0008958


3)N. Jalagonia, N. Bakradze, N. Darakhvelidze, E. Sanaia, G. Bokuchava, T. Kuchukhizde, A. Batako.

Experimental Investigation into a New Method of scalable production of Reduced Graphene Oxide for potential industrial graphene nanocomposite manufacture.
2022 J. Phys. Conf. Ser. 2198 012038; doi: 10.1088/1742-6596/2198/1/012038;


4)T. Kuchukhizde, N. Jalagonia, L.Kalatozishvili, T. Archuadze, N. Darakhvelidze, G.Bokuchava.

Investigation and Manufacturing of Multifunctional Alumina-Based Ceramic Composite Materials Doped with Carbon Nanostructures.
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 16, no. 2, 2022;


5)I. Kurashvili, T. Melashvili, N. Gogolashvili, G.Chubinidze, M. Kadaria, D. Mkheidze , G. Darsavelidze.

Influence of mechanical polishing on the physical-mechanical properties of monocrystalline p-SiGe substrates.
Journal of Georgian Scientists. Vol. 4 Issue 1, 2022; DOI: https://doi.org/10.52340/gs.2022.04.01.07.


6)I. Kurashvili, T. Kimeridze, G. Chubinidze, N. Gogolashvili, G. Darsavelidze.

Electrophysical Properties of Monocrystalline n-Si+0.4at%Ge:P Alloy irradiated by 60Co Gamma Photons.
DOI: https://doi.org/10.52340/gs.2022.04.04.09 ; Journal of  Georgian Scientists,vol. 4  N 3, 2022, 


7)I. Kurashvili, T. Kimeridze, K. Shamatava, A. Sichinava, G. Darsavelidze;

Peculiarities of the radiation defects generation and their isochronal annealing in monocrystalline n-Si+4at%Ge:P alloy;
DOI:https://doi.org/10.52340/gs.2022.04.04.36; Journal of Georgian Scientists, vol. 4  N 4, 2022.  


8)I.Kurashvili, G.Chubinidze, D.Mkheidze, M.Kadaria, N. Gogolashvili, G.Darsavelidze;

Effect of hightempertaure deformation on the inelastic properties of p-type SiGe alloys ;
Proceedings book “ International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY - GTU"; ISBN: 978-625-8323-63-4; Turkey, IKSAD GLOBAL Publishing House; 6p.


9)ა. გულდამაშვილი, გ. ბოკუჩავა, გ. არჩუაძე, ი. ნარდაია, ა. სიჭინავა, რ. მელქაძე, ნ. გაფიშვილი. 
ნახევარგამტარული სილიციუმის იონიმპლანტაციური ნეიტრონების დეტექტორი ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოებისათვის.
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები, 2022. ISSN 2587-4837, გვ. 9-18.


10)კ. ბარბაქაძე, გ. ბოკუჩავა, ზ. ისაკაძე, ა. კუცია, ი. ტაბატაძე, მ. ბარბაქაძე, მ. რეხვიაშვილი.

მაღალტემპერატურული თერმოელექტრული გენერატორი SiGe შენადნობების ფუძეზე.
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები, 2022. ISSN 2587-4837, გვ. 46-52.


11)Z.Vardosanidze, M.Abramishvili, D.Oniani, I.Nakhutsrishvili.

Optically guided spatially modulated Laser generation with DCM dye-doped in the liquid crystal layer.
Journal of Georgian Scientists, 2022, 4, 5, 41-44.


12) Z.Vardosanidze, M.Abramishvili, D.Oniani, I.Nakhutsrishvili.

Optically guided spatially modulated Laser generation doped with rhodamine 6G dye in the polymer (PVS) layer.
Georgian Scientists, 2022, 4, 5, 45-48.


13) N.Ebralidze, Z.Azmaiparashvili, M. Poladashvili, I. Metskhvarishvili.
SYNTHESIS OF SYNTHETIC FUEL BY FISCHER-TROPSCH PROCESS.   
Proceedings book of International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY - GTU"; ISBN: 978-625-8323-63-4; Turkey, IKSAD GLOBAL Publishing House;


14) G.Dgebuadze, B. Bendeliani, G. Bokuchava, G.Giorganashvili, R. Giorganashvili, I.Metskhvarishvili, E. Sanaia;

Innovative cryostat for studying high-temperature superconductors.
Proceedings book of International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY - GTU"; ISBN: 978-625-8323-63-4; Turkey, IKSAD GLOBAL Publishing House;

 

პუბლიკაციები