2019

სსიპ. სოხუმის  ილია  ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები
2019წ.

1. A.V. Kukhta, N. Jalagonia, T. Kuchukhidze, T. Archuadze, E.Sanaia, G. Bokuchava, V. Mikelashvili. 
Synthesis and Properties of RGO-Fe3O4 Based Hybrid Nanomaterial and its ABS Polymer Composite.  
 Journal of Nanoscience (World Scientific Publishing Company) v.18, No 3-4, 1940076, 201; 

2. N. Jalagonia, A. Hrubiak, T. Kuchukhidze, L. Kalatozishvili, E. Sanaia, G. Bokuchava, I. Petrova-Doycheva,  V. Moklyak. 
Obtaining of Nanocomposites Based on Comb-type Siloxane and Reduced Graphene Oxide. 
Journal of ‘Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii”, National Academy of Sciences of Ukraine. V. 17, No 3,  465–472.

3. G. Bokuchava, E.Sanaia, T.Archuadze, T. Kuchukhizde, N.Jalagonia. 
Ceramic composites based on functionalized graphene oxide   and alumina. 
Proceeding of  Eleventh Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials (JAPMED’11), 16-19 July, 2019 at Batumi, Georgia

4. I.Kurashvili, G.Darsavelidze, T.Kimeridze, I.Tabatadze, T.Melashvili, A.Sichinava, G. Archuadze
Internal friction temperature spectra in electron-irradiated SiGe alloys. 
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences,vol.13, #3, 2019, pp. 43-49. 

5. I.Kurashvili, G.Darsavelidze, T.Kimeridze, G.Chubinidze, I.Tabatadze. 
Peculiarities of Internal Friction and Shear  Modulus  in 60Co Gamma-Rays Irradiated Monocrystalline SiGe Alloys. 
World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Materials and Metallurgical Engineering Vol:13, No:8, 2019.pp.438-442. ISNI:0000000091950263

6. A.Guldamashvili , G. Bokuchava , G. Archuadze , Yu. Nardaia , Ts. Nebieridze , A. Sichinava , R. Melkadze, N. Gapishvili. 
Semiconductor Ion-Implanted p-n Junction Neutron Detector. 
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 13, no. 2, 2019

7. V. Kirtskhalia.
The Linearity of the Euler Equation as a Result of the Compressibility of a Fluid. 
Journal of Modern Physics,  V.10, No. 4, p.p.452-458, 2019, doi.org/10.4236/jmp.2019.104030

8. B. Bendeliani, Z. Azmaiparashvili, G. Bokuchava, G. Dgebuadze, I.Metskhvarishvili. 
LabVIEW-based virtual vacuum gauge controller using a thermocouple sensor. 
International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) ISSN: 2278-0181

9. I. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, G. Dgebuadze, M.R Metskhvarishvili, B. Bendeliani,V. Gabunia, L. Gugulashvili.
Sol-Ge Processing of Precursor for Synthesis of Mercury-Based Superconductors
 Chapter 15, Science and Technology of  Polymers and Advanced  Materials: Applied   Research   Methods,   Book   Editors:   O.V.   Mukbanıanı,   T.N.   Tatrıshvılı,   M.J.M.Abadie,+Apple Academic Press,+Inc. 2019, p. 389

10. რ. კენკიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, პ.დოლოძე, ზ. მაისურაძე, ს. საბაშვილი,  ბ. ბენდელიანი, გ. ბოკუჩავა, გ. დგებუაძე, ი. მეცხვარიშვილი.
 ჰიბრიდული ტიპის საბრძოლო მობილური მანქანა რობოტი. 
საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის “მაცნე”  2019.

11. Ф.П.Басария, Г.Ш.Дарсавелидзе. 
Антисублимационное покрытие для кремнегерманиевых ветвей термоэлементов. 
E N E R G Y- Scientific and Technical Journal, 2019, #3 (91), pp.38-41 

12. K. Barbakadze, G. Bokuchava, Z. Isakadze, A. Kutsia, I. Tabatadze,M. Barbakadze, M. Rekhviashvili 
Electrical insulating assembly on base aluminum nitride for thermoelectric Batteries. 
E N E R G Y- Scientific and Technical Journal, 2019, #3 (91). 

13. R.Shamugia. 
Development of   the software  application with graphical interface   for   one model  cyber security. 
Int. J. Communications, Network and System Sciences, 2019, 12, 199-208; ISSN Online: 1913-3723; ISSN Print: 1913-3715

14. Z. Wardosanidze. 
Bio polymerization as one of the stimulation cause of the cancer cell multiplication 
American Journal of Biomedical Science & Research, 2019,V.6, Issue 33.  

15. ი.ტაბატაძე, დ.მხეიძე. 
V-VI სისტემის დაბალტემპერატურულ თერმოელექტრულ მასალებზე შექმნილი მცირე სიმძლავრის თერმოელექტრული მაცივარი და გენერატორი.
 თავდაცვისა და უსაფრთხოების პუბლიკაციები. შრომები 2019 (ნაწილი I). Online ISSN 2587-4837; Print ISSN 1512-0708. გვ. 132-136
 

პუბლიკაციები