2017

სსიპ. სოხუმის  ილია  ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები
2017წ.


1. Z.Wardosanidze, T.Kuchukhidze, G.Bokuchava, I.Kurashvili, V.Kuchukhidze.

Preferential Orientation of Dye Molecules Detected at the Total Internal Reflection in the Unexposed Azo-dye-containing Gelatin Layer

Journal of Materials sciences and Applications, Vol. 3(2), pp.35-40, 2017.

2. N. Jalagonia, F. Marquis, K. Barbakadze, E. Sanaia, G. Bokuchava, T. Kuchukhidze.

Obtaining of Graphene Structure Containing Ceramic Composites in High Temperature Vacuum Furnace

Materials Science Forum. ISSN: 1662-9752, Vol. 900, pp.101-104, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.900.101 . Trans Tech Publications, Switzerland, 2017.

3. A.Guldamashvili,  Yu.Nardaya, Ts. Nebieridze, E Sanaia, A. Sichinava, M. Kadaria.

Mechanical  Properties of Tungsten Implanted with Boron and Carbon Ions

Materials Science and Engineering: A.&B Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. (Journal of Materials Science and Engineering A 7 (3-4) (2017) 82-88 ).

4. A.Guldamashvili,  Yu.Nardaya, Ts. Nebieridze, E Sanaia, A. Sichinava, M. Kadaria.

Radiation Hardening of  Molybdenum by argon ion implantation.

3rd International Symposium on New and Advanced Materials and Technologies in Energy, Environment and Sustainable Development. 22-26 October 2017, Cancun, Mexico.

5. I. Tabatadze,  D.Mkheidze, V. Kuchukhidze, M. Kadaria,  G. Aroshvili

Thermal expansion of polycrystalline Si1-xGex(x≤0.02) alloys in the 20-800°C temperature interval

Scientific-Technical Journal “Energy”“ №2 (82),2017,  p.57-62

6. V. Kirtskhalia.

Nonlinear Equations of  Surface Gravity Waves

Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences,  v.11, N4, pp. 54-59, 2017.

7. M.Tigishvili, N. Gapishvili , N.Khuchua , T. Sakharova ,N. Dolidze, Z. Jibuti, G.Peradze, R.Melkadze.

Impact of damages in monocristalline n-Si on material photosensitivity

Physica Status Solidi (c) Vol. 14,  7, 1/00094 , 2017

8. A.Sichinava, G.Bokuchava, N. Gapishvili, G. Chubinidze, G.Archuadze.

Influence of irradiation on mechanical properties of  Si-Ge alloys

Physica Status Solidi (c) Vol. 14,  7, 1/00094 , 2017

9. I.Kurashvili, G.Darsavelidze,  G.Bokuchava,  I.Tabatadze, G.Chubinidze

Physical-Mechanical Properties of Monocrystalline Si1-xGex  (x≤0.02)  Alloys

International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM) held in Istanbul, Turkey on 23rd-24th November 2017.

10. .გულდამაშვილი, . ბოკუჩავა, . არჩუაძე, . ნარდაია, . სიჭინავა, . მელქაძე, . გაფიშვილი.

სპეც. თემა

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. №2, 2017.

11. . კუჭუხიძე, . ჯალაღონია, . ხვადაგიანი, . ბოკუჩავა.

სპეც. თემა

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, . 11, #2, 2017

12. G. Tsintsadze, T. Lobzhanidze, I. Metskhvarishvili, K. Giorgadze, M. Gverdtsiteli.

Mixed Ligand Pseudo-Halogen Acid-Complexes of Tourithly Substituted Arsonium.

Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. vol.11, №2, 2017

13. . გუგულაშვილი, . აზმაიფარაშვილი, , მეცხვარიშვილი.

იდროაგრეგატების ვიბრაციული მდგომარეობის კონტროლისა და დიაგნოსტიკის ახალი სისტემა.

მეცნიერება და ტექნოლოგიები. №2(725), 2017.

14. G. Dgebuadze

Cryogenic Engineering and Technology- Achievements and Prospects: Cryogenic vacuum engineering and technology – achievements and prospects.

Germany, Lambert (Academic Publishing), 2017.

15. I. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, G. Dgebuadze, B. Bendeliani, M. Metskhvarishvili, V. Gabunia

 HgBa2Ca2Cu30y Superconductor Prepared by as Vapour Diffusion Process

Chemical Engineering of Polymers Production of Functional and Flexible Materials.

Hard ISBN: 9781771884457. E-Book ISBN: 9781315365985  Pages: 482pp w/index  Binding Type: hardback. Part III: Materials and Properties, Chapter  22.

16. . შამუგია და სხვ.

Web საიტების ვიზუალური დაპროექტება

ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017

17. Z.Wardosanidze

Active Holography, "Holographic Materials and Optical Systems"

InTech OPEN ACCESS, Chapter 20, pp.463-478, 2017.

18. .ბასარია, .ბოკუჩავა, .დარსაველიძე

ანტისუბლიმაციური დანაფარისა და მისი ფორმირების პროცესის გავლენა თერმოელემენტების ტელურიდული შტოების სტრუქტურასა და თვისებებზე

სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია“, თბილისი,  2 (82) 2017

პუბლიკაციები