2014

სსიპ. სოხუმის  ილია  ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები
2014 წ. 1. .სიჭინავა. .ტაბატაძე, .ყურაშვილი, .ჩუბინიძე, .დარსაველიძე.
  "რეალური სტრუქტურის გავლენა ბორით ლეგირებული Si-Ge მონოკრისტალების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე“.
  განათლება №1(10). თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2014.

  2. . ჟურავლიოვი, .შიანი, .სემიონოვი, .ლევენეცი, .შიროკოვი, .ბოკუჩავა, .დარსაველიძე.
  "Si-Ge-ის სუბლიმაცია ძნელად დნობადი მეტალების სილიციდ გერმანიდებიდან“.
  საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №1, .14. თბილისი, “უნივერსალი“.

  3. .ტაბატაძე, .ქადარია, .მელაშვილი, .გოგოლაშვილი.
  "მსხვილმარცვლოვანი Si-Ge შენადნობების მიკროსტრუქტურა და ელექტროგამტარობის ტემპერატურული დამოკიდებულება“.
  საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. №1, .14. თბილისი, “უნივერსალი“.

  4. .ბასარია, .ტაბატაძე, .რეხვიაშვილი, .ისაკაძე.
  "Bi2(TeSe)3, (BiSb)2Te3 შენადნობების ფუძეზე თერმოელექტრული ბატარეის შექმნისათვის დამუშავებული ოპტიმალური თვისებების მქონე არაორგანული მასალა“.
  საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. №1, .14. თბილისი, “უნივერსალი“.

  5. . ბარბაქაძე, . ბარბაქაძე, . ბილისეიშვილი, . გაბუნია, . დარსაველიძე,. ისაკაძე, . კუცია, . რეხვიაშვილი, . ტაბატაძე.
  "n ტიპის წვრილმარცვლოვანი მეტალოკერამიკული თერმოელექტრული Si0,68Ge0.32 შენადნობის მიღება და კვლევა“.
  საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №1, .14. თბილისი, “უნივერსალი“ .

  6. .სიჭინავა, . ტაბატაძე, .ყურაშვილი, .დარსაველიძე.
  "Si0,98Ge0,02 შენადნობის მასიური კრისტალების თერმული გაფართოებისა და ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების ტემპერატურული ცვლილებები“.
  განათლება №2 (11). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

  7. .სიჭინავა, .ყურაშვილი, .ჩუბინიძე, .დარსაველიძე.
  "ზედაპირების დამუშავების გავლენა Si+1,5%Ge შენადნობების ძვრის დინამიურ მოდულზე.”
  განათლება“. №2 (11).თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

  8. I.Kurashvili, G.Darsavelidze,G.Bokuchava, I.Tabatadze.
  "Influenec of boron and germanium doping on structural and physical-mechanical characteristics of monocrystalline Si“.
  Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies. Vol. 8. Bulgaria, Burgas Published by Info Invest LTD.

  9. .გულდამაშვილი, .ბოკუჩავა, .ინალიშვილი, .კუჭუხიძე.
  ბურთულა-საკისრების დამჭერები იონების დაბომბვით ბურთულების მოდიფიცირებისათვის”.
  Georgian Engineering News. №.2, . 70. თბილისი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია.

  10. .სიჭინავა.
  გერმანიუმის გავლენა მონოკრისტალური სილიციუმის მიკროსისალესა და არადრეკად მახასიათებლებზე”.
  განათლება. №1 (10). თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

  11. . ჭედია,.კუჭუხიძე,. ჯალაღონია, . არჩუაძე, . სანაია, . კუჭუხიძე.
  ზეგამტარი მაგნიუმის ბორიდის ერთდოული სინთეზი და კონსოლიდაცია”. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. .14. თბილისი, “უნივერსალი“.

  12. . კუჭუხიძე, . გაბუნია, . არჩუაძე, . ფაჩულია, . ჯალაღონია, . ჭედია. “ულტრადისპერსული ალუმინის ოქსიდის დაბალტემპერატურული სინთეზის ზოგიერთი საკითხი”.
  Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies. vol. 8. Bulgaria, Burgas Published by Info Invest LTD. 10 p.

  13. G.Bokuchava, E.Sanaia, K.Barbakadze,R.Chedia.
  “Some issues of obtaining bulk samples of magnesium diboride”.
  Euro PM 2014 Proceedings. www.epma.com. Salzburg, Austria Published by European Powder Metallurgy Association.

  14. . ბარბაქაძე, . ბარბაქაძე, .ბილისეიშვილი . ბოკუჩავა, . ისაკაძე, . კუცია, . კუჭუხი¬ძე, . რეხვიაშვილი.
  თერმოელექტრული ბატარეა n და p ტიპის Si0,68Ge0,32 შენადნობების ფუძეზე”. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. №1,.14. თბილისი, “უნივერსალი“.

  15. .დგებუაძე, .ბენდელიანი, .მეცხვარიშვილი.
  კრიოსტატი ზეგამტარების შესასწავლად
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე”. №3, .8, თბილისი,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

  16. . ბენდელიანი,. დგებუაძე, .მეცხვარიშვილი.
  სპეციალიზებული ტაიმერ-კონტროლერი”. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.
  №2, .8. თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

  17. B.Bendeliani, G.Dgebuadze, I.Metskhvarishvili
  “ Low-Field High-Harmonic Studies in Hg-1223 High-Temperature Polycrystalline Superconductor”
  Journal of Superconductivity and Novel Magnetism DOI: 10.1007/s10948-014-2938-9. Germany, Berlin. Springer Verlag.

  18. B.Bendeliani, G.Dgebuadze, I.Metskhvarishvili.
  “ Low ac field response of Bi-based superconductors with addition of Antimony oxide “
  Journal of Physics: Conference Series. vol.507 . USA, New York, IOP Publishing.

  19. D.Kakulia, V.GhoGhoberidze, G.Ghvedashvili.
  “Extension of the method of Auxiliary Sources for the Eigenvalue problems of the Laplace Operator in Case of Space Periodic Bounaries”.
  Proceedings 2014 - 19th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory(DIPED), 2014 September IEEE Catalog Number: CFP14458-PRT, ISBN (IEEE):   978-4799-6213-6ISBN (NASU): 978-966-02-7158-6.

  20. A.Kochlashvili, M.Prishvin, D.Kakulia,  D.Kvavadze,  G.Jambazishvili,  R.Zaridze.
  “Experimental Localization of Dielectric Object near a two way Line”.
  Proceedings 2014 - 19th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory(DIPED), 2014 September IEEE Catalog Number: CFP14458-PRTISBN (IEEE):   978-4799-6213-6ISBN (NASU): 978-966-02-7158-6.

  21. A.Lomia,  L.Shoshiashvili,  D.Kakulia,   G.Ghvedashvili, F.Shubitidze
  “Bio Heat Equation Modeling on Macro and Micro Scales”.
  Proceedings 2014  XIX International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. (DIPED), 2014 September, IEEE Catalog Number: CFP14458-PRT, ISBN (IEEE):   978-4799-6213-6, ISBN (NASU): 978-966-02-7158-6.

  22. V.Kirtskhalia
  “On Gravity Waves on the Surface of Tangential Discontinuity”
  Applied Physics Research. №. 2, vol. 6. Canada, Toronto Published by Canadian Center of Science and Education.

  23. V.Kirtskhalia
  “Peculiarities of Sound Wave in Moving Medium”.
  Open Journal of  Acoustics. № 4 , vol.4. USA, New York  Scientific ResearchAn Academic Publisher.

  24. R.Shamugia
  “On One Model of Multichannel Queuing System with Unreliable Repairable Servers and Input Memory”.
  International journal of Communication, Network and System Sciences.   vol. 7.  USA, New York Scientific Research An Academic Publisher .

  25. R.Shamugia
  “On One Model of Complex Technical Queuing System with Unreliable Devices and with Time Redundancy”.
  International journal of Communication, Network and System Sciences. vol. 7.  USA, New York Scientific Research An Academic Publisher.

 

პუბლიკაციები