2021

სსიპ. სოხუმის  ილია  ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები
2021წ.
 
 
1.I.R. Metskhvarishvili, T.E. Lobzhanidze, G.N. Dgebuadze, B.G. Bendeliani, M.R. Metskhvarishvili, M.Sh. Rusia, G.R. Giorganashvili, V.M. Gabunia.
Comparative Study of Tl-1223 Superconductors Prepared by the Sol-Gel Route and Solid-State Reaction
Low-Temperature Physics/Fizika Nizkikh Temperatur, 2022, Vol. 48, No. 1, pp. 5–9

2.I. R. Metskhvarishvili, B.G. Bendeliani, G.N. Dgebuadze, G.R. Giorganashvili, M.R. Metskhvarishvili, T.E. Lobzhanidze 
Low field high-harmonic generation in Mo6S6I2 Chevrel-phase superconductor“
Low-Temperature Physics/Fizika Nizkikh Temperatur, 2022, Vol. 48, No. 1, pp. 19-22

3.I.R. Metskhvarishvili, T.E. Lobzhanidze, G.N. Dgebuadze, B.G. Bendeliani, M.R. Metskhvarishvili, V.M. Gabunia 
Effects of Dysprosium Addition on the Superconducting Properties of Hg-1223 HTS, 
Chapter 16 in Book, Advanced Materials, Polymers, and Composites New Research on Properties, Techniques, and Applications, Edited By: O.V. Mukbaniani, T. Tatrishvili, Marc J. M. Abadie. 2021, p. 458, Hard ISBN: 9781771889513, E-Book ISBN: 9781003105015, AAP and CRCP (2021)

4.B. Bendeliani, G. Dgebuadze, Z. Azmaiparashvili, G. Bokuchava, N. Ebralidze, I.Metskhvarishvili 
Control of the Synthesis Process of Superconducting Materials”
Proceedings of 4th International Conference Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, IMS 2021, p.213.

5.I.Kurashvili, G.Chubinidze, D.Mkheidze, M.Kadaria, T.Melashvili, G.Darsavelidze.
Influence of isochronal annealing on inelastic properties of n-SiGe  alloys
Scientific -technical journal "Energy", 2021,vol. 2 (98),pp.48-52. 

6.T.Melashvili, G.Chubinidze, N.Gogolashvili, I.Kurashvili, G.Darsavelidze. 
 The contribution of thermal defects to the semiconducting properties of p-Si +2at.%Ge:B alloy
Scientific -technical journal "Energy", 2021,vol. 3 (99), pp.10-16.

7.I.Kurashvili, T.Kimeridze, G.Chubinidze, D.Mkheidze, M.Kadaria, T.Melashvili,  N.Gogolashvili, V.Kirtskhalia, G.Darsavelidze
Influence of gamma-rays irradiation on the physical-mechanical properties of  monocrystalline p-Si.
Proceedings of 4th International Conference Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, IMS 2021, p.90.

8.K. Barbakadze, G.Bokuchava, Z.Isakadze, A.Kutsia, I.Tabatadze, M.Barbakadze, M. Rekhviashvili
SiGe alloys synthesized by hot pressing and thermoelectric generator created on their base
Proceedings of 4th International Conference Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, IMS 2021, p.18.

9.Kukhta, A.V., A.G. Paddubskaya, S. A. Maksimenko, T.A. Pavich, N. Jalagonia, T. Kuchukhidze, I. Karbovnyk and P. Lamberti. 
Highly luminescent and electrically conductive hybrid material. 
10.N. Jalagonia, N. Bakradze, N. Darakhvelidze, E. Sanaia, G. Bokuchava, T. Kuchukhizde, A. Batako. 
A Method of scalable production of Reduced Graphene Oxide for potential industrial graphene nanocomposite manufacture. 

11. N.Jalagonia, T. Kuchukhidze, N.Darakhvelidze, L. Kalatozishvili, E. Sanaia, G. Bokuchava, B. Khvitia. 
EMI Absorber Materials Based on Graphene/Polymer Composites. 
BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 15, no. 2, 2021, p.83-89.

12.N.T. Jalagonia, T.V. Kuchukhidze, T.N. Archuadze, L.A. Kalatozishvili, N.I Darakhvelidze, M. Mumladze, G.V. Bokuchava. 
Graphene derivatives Influence on mechanical properties and microstructure of alumina based ceramic materials.
Proceedings of 4th International Conference Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, IMS 2021, p.61.

13.V. G. Kirtskhalia, K. R. Ninidze
 Mutual Influence of the Atmosphere and the Ocean under Wave Processes
Journal of Modern Physics, 12, 1346-1365. https://doi.org/10.4236/jmp.2021.129081

14. V.G. Kirtskhalia
 The dependence of the speed of sound in the Earth’s atmosphere on its density and the correction of Mach’s number, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 1024 (2021) 012037 doi:10.1088/1757-899X/1024/1/012037

15.  Z. V. Wardosanidze
 Azo-Dye Doped Polymers as a Universal Light Polarization Sensitive Photo Material, Journal of Materials Science and Engineering, 2021, A 11 (1-3) (2021) 1-10, doi: 10.17265/2161-6213/2021.1-3.001

16.  Z. V. Wardosanidze
 Radiation of the Light Excited Layer of the Alcohol Solution of the Dye Rhodamine 6g, European Journal of Applied Sciences. 2021, 9(4). 197-206, DOI:10.14738/aivp.94.10713.

17. რ.შამუგია
მომხმარებლის გრაფიკული ინტერფეისის მქონე პროგრამული მოდელის შემუშავება კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განაწილებული საინფორმაციო სისტემების ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი ქვესისტემების ფუნქციონირების პროცესების სიმულაციისათვის.
Georgian Scientists. ქართველი მეცნიერები Vol. 3 Issue 4, 2021 https://doi.org/10.52340/gs.2021.11.07

პუბლიკაციები