ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (22.10.2021წ.)

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი აცხადებს  ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:


- ნახევარგამტარული და რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი,  მთავარი მეცნიერ  თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა

- ნახევარგამტარული და რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის მეცნიერ–თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა

- ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი,  მთავარი მეცნიერ- თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა

- ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ –თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა

- კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების  ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა

- კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორიის  ლაბორანტი იხ. განცხადების ფორმა

- არატრადიციული ენერგეტიკის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ –თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად ელ-ფოსტაზე: xlomidze@sipt.org.ge