• ყველა სტატია
  • პროექტები
  Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი www.rustaveli.org.ge  
ჰორიზონტი 2020 მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტი
უკრაინის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (უსტც) Science and Technology Center in Ukraine (STCU) www.stcu.int
დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა Closed Nuclear Centres Programme (CNCP)
სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი ორი მკაცრად გასაიდუმლოებული ინსტიტუტის (“A“ და ”Г”) სახით დაარსდა 1945 წელს.  ინსტიტუტი ყალიბდებოდა გამოჩენილ გერმანელ მეცნიერთა მონაწილეობით. ინსტიტუტის საქმიანობის სფერო მოიცავდა, როგორც ბირთვული და თერმობირთვული და კორპუსკულურ-სხივური  იარაღის შექმნის ტექნოლოგიებს, ასევე სამეცნიერო კვლევებს პლაზმისა და მყარი სხეულების ფიზიკაში, არატრადიციულ ენერგეტიკაში, ფიზიკურ ელექტრონიკაში და სხვა დარგებში სსრკ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ფარგლებში.
1991-2005 წლებში ინსტიტუტი იმყოფებოდა საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სახელმწიფო კომიტეტის დაქვემდებარებაში.
2006 წელს ინსტიტუტმა მიიღო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი. სფტი-ში განხორციელდა ახალი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური მიმართულებების ჩამოყალიბება და შესაბამისი სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების შექმნა, გაფართოვდა ინსტიტუტის მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევებსა და პროექტებში.

2015 წლის 21-23 ოქტომბერს ქ.თბილისში გაიმართა სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები“.

სიახლეები
 
ა/წ 15 მარტს ინსტიტუტში იმყოფებოდნენ მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები პიტერ ლინდჰოლმი და ნიკოლა კოჟუჩაროვი და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დეპარტამენტის უფროსი სალომე ხაჩიაური.
გამოვლინდა 2018 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის გამარჯვებული პროექტები. მათ შორის არის სსიპ. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის პროექტი: „სუპერკონდენსატორები ნახშირბადის ნანოსტრუქტურებით დოპირებული პოლიმერული ელექტროდების ბაზაზე“. ხელმძღვანელი - ნათია ჯალაღონია.
Horizon 2020 მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტის  ფარგლებში სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები: ნათია ჯალაღონია, ლეილა კალატოზიშვილი და კობა კომახიძე იმყოფებოდნენ მივლინებით ბულგრეთში ქ.  სოფიაში 2018 წლის 20 ოქტომბერი – 20 ნოემბერი.

2018 წლის 31 ოქტომბერს ინსტიტუტში გაიმართა სემინარი თემაზე: „საშუალო სიმძლავრის ლაზერული დანადგარი“. მომხსენებელი: რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირების და სისტემატექნიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ზურაბ ვარდოსანიძე.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მინდელის ქ.7, თბილისი,0186, საქართველო
+(995 32) 2320960
+(995 32) 2320961