ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (05.09.2022წ.)

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი აცხადებს  ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:


ნახევარგამტარული და რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის  მთავარი მეცნიერ  თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა

ნახევარგამტარული და რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის მეცნიერ–თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა

ნახევარგამტარული და რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი იხ. განცხადების ფორმა

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად ელ-ფოსტაზე: xlomidze@sipt.org.ge

05.09.2022