ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (04.12.2019წ.)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი  ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად: 
 
 
 
 
 
 
 
კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის   xlomidze@sipt.org.ge   საშუალებით.
 
კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2019 წლის  05  დეკემბერს   და მთავრდება 2020 წლის  10 იანვარს.
04.12.2019