ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (01.11.2022წ.)

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი აცხადებს  ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:


რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირებისა და სისტემატექნიკის განყოფილების უფროსი  მეცნიერ  თანამშრომელი  იხ. განცხადების ფორმა

ნახევარგამტარული და რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის  მეცნიერ  თანამშრომელი   იხ. განცხადების ფორმა

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად ელ-ფოსტაზე: xlomidze@sipt.org.ge