ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (23.09.2022წ.)

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი აცხადებს  ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:


რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირებისა და სისტემატექნიკის განყოფილების უფროსი  ლაბორანტი  იხ. განცხადების ფორმა

რიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების  ლაბორატორიის  უფროსი ლაბორანტი  იხ. განცხადების ფორმა
- ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის  ლაბორანტი  იხ. განცხადების ფორმა

- არატრადიციული ენერგეტიკის ლაბორატორიის  ინჟინერი  იხ. განცხადების ფორმა

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად ელ-ფოსტაზე: xlomidze@sipt.org.ge