ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (10.12.2019წ.)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი  ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად: 
 
 
 
 
 
 
კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის   xlomidze@sipt.org.ge   საშუალებით.
 
კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწარმოებს 2020   წლის  13 იანვრის   10 საათიდან   15 იანვრის   18 საათამდე  (შაბათ-კვირის გარდა).
–   კონკურსი გაიმართება  17 იანვარს.