ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (03.11. 2022წ)

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი აცხადებს  ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:


რიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების  ლაბორატორიის  მეცნიერ-თანამშრომელი  იხ. განცხადების ფორმა

- არატრადიციული ენერგეტიკის ლაბორატორიის  ინჟინერი  იხ. განცხადების ფორმა

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს ელექტრონულად ელ-ფოსტაზე: xlomidze@sipt.org.ge