რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირებისა და სისტემა-ტექნიკის განყოფილება

სამეცნიერო-ტექნოლოგიური მიმართულებები:

• რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირება და სისტემატექნიკა
• რადიოსიხშირული და რადიაციული ტექნოლოგიები
• ლაზერული და ოპტიკურ-ინფორმაციული ტექნოლოგიები
• საექსპერტო სამუშაოები


 ციფრული და ანალოგური სისტემები განხორციელებული FPGA, VLSI და მიკროპროცესორული სისტემების გამოყენებით;
 სისტემური პროექტირება EDA ხელსაწყოების გამოყენებით;
 ვერიფიკაცია და ვალიდაცია;
 სისტემების პროტოტიპირება;
 რეალური დროის ჩაშენებული სისტემების სისტემატექნიკური და პროგრამული რეალიზაცია.
 მართვადი ლაზერული რეზონატორების, იმპულსური ლაზერების მქკ-ის გაზრდის, თხევადკრისტალური და პოლიმერული ლაზერების და ოპტიკურ-ინფორმაციული ტექნოლოგიების დამუშავება.


თანამშრომლები

ბადრი ხვიტია- განყოფილების უფროსი
რომანი აბრამიშვილი- უფროსი მეცნიერ-თაამშრომელი
ზურაბ ვარდოსანიძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
დავით ბერიშვილი - მეცნიერ-თანამშრომელი
კობა კომახიძე - მეცნიერ-თანამშრომელი
გიორგი გიორგანაშვილი - უფროსი ლაბორანტი
ნათელა კერძაია - უფროსი ლაბორანტი