სემინარი თემაზე: დაბალი გაზოსტატიკური წნევების ზეგავლენა Tl-ფუძიანი ზეგამტარების ფაზის ფორმირებაზე და თვისებებზე
2024 წლის 5 ივლისს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: დაბალი გაზოსტატიკური წნევების ზეგავლენა Tl-ფუძიან ზეგამტარების ფაზის ფორმირებაზე და თვისებებზე. მომხსენებელი:  კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი: იოსებ მეცხვარიშვილი. 
05.07.2024