ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის სემინარი
2024 წლის 28 ივნისს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი. სემინარზე წარმოდგენილი იქნა ორი მოხსენება: 1) ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე კომპოზიციური მასალების მიღება და კვლევა და 2) ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მშთანთქმელი პოლიმერული ნანოკომპოზიტები.
მომხსენებელი : ქიმიური ტექნოლოგიების  
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ნათია ჯალაღონია. 
01.07.2024