პატენტი გამოგონებაზე "მულტიფუნქციური კრიოსტატი"
სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინტიტუტის კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორიამ  მოიპოვე პატენტი გამოგონებაზე "მულტიფუნქციური კრიოსტატი ".

08.04.2024