სემინარი თემაზე : ახალი დისპროზიუმის შემცველი Hg-1223 ზეგამტარი მასალების ტექნოლოგია და კვლევა
2019 წლის 21 ნოემბერს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „ახალი დისპროზიუმის შემცველი Hg-1223 ზეგამტარი მასალების ტექნოლოგია და კვლევა“. მომხსენებელი: კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორი იოსებ მეცხვარიშვილი. 
22.11.2019