საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ინსტიტუტისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია



 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის IVკვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 27.03.2023)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 17.10.2022)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 17.07.2022)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 10.05.2022)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წელს  თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 24.02.2022)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 04.11.2021)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 15.07.2021)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 10.04.2021)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 10.10.2020)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 06.07.2020)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 27.04.2020)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 01.02.2020)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 11.10.2019)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 04.07.2019)
 • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 15.04.2019)