რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები


  • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2020 წლის I-II  კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია  (განთავსებულია  06.07.2020)
  • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის III-IV  კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 03.02.2020)
  • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის II  კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 03. 07. 2019)
  • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის I  კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 15. 04. 2019)
  • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2018 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 31. 01. 2019)