ინფორმაცია ინსტიტუტის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ  •  2021 წელს ინსტიტუტს  გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 24.02.2022)
  • 2019 წელს ინსტიტუტს  გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 10.02.2020)
  • 2018 წელს ინსტიტუტს  გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 28.03.2019)