გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები
გამოვლინდა 2018 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის გამარჯვებული პროექტები. მათ შორის არის სსიპ. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის პროექტი: „სუპერკონდენსატორები ნახშირბადის ნანოსტრუქტურებით დოპირებული პოლიმერული ელექტროდების ბაზაზე“. ხელმძღვანელი - ნათია ჯალაღონია.
იხ. გამარჯვებული პროქტები.
17.12.2018