მივლინება ქ. სოფიაში
Horizon 2020 მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტის  ფარგლებში სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები: ნათია ჯალაღონია, ლეილა კალატოზიშვილი და კობა კომახიძე იმყოფებოდნენ მივლინებით ბულგრეთში ქ.  სოფიაში 2018 წლის 20 ოქტომბერი – 20 ნოემბერი.
მივლინების ადგილი: ბულგარეთის მექანიკის ინსტიტუტი, ნანოტექნოლოგიების ლაბორატორია
მივლინება მიზნად ისახავდა ერთობლივი სამუშაოების შესრულებას აღნიშნულ ინსტიტუტში. გრაფენი/პოლიდიმეთილსილოქსანის ნანოკომპოზიტების  კვლევას.
22.11.2018