მივლინება ქ. მინსკში
Horizon 2020  მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტის  ფარგლებში სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები: ტატიანა მელაშვილი, დავით მხეიძე და კობა კომახიძე  იმყოფებოდნენ მივლინებით ბელორუსიაში ქ.  მინსკში, 2018 წლის 20 ივლისი – 20 სექტემბერი.
მივლინების ადგილი: ბელორუსიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბირთვული პრობლემების ინსტიტუტი
მივლინება მიზნად ისახავდა ერთობლივი სამუშაოების შესრულებას აღნიშნულ ინსტიტუტში, გრაფენის ოქსიდის და აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის  სინთეზსა და კვლევას.
10.10.2018