მივლინება HORIZON2020 პროექტის ფარგლებში

Horizon2020 მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტის  ფარგლებში სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის თანამ­შრომლები: ავთანდილ სიჭინავა და იური ნარდაია იმყოფებოდნენ მივლინებით ბულგრეთში ქ.  სოფიაში 2018 წლის 1 აგვისტო – 1 სექტემბერი.

მივლინების ადგილი: ბულგარეთის მექანიკის ინსტიტუტი, ნანოტექნოლოგიების ლაბორატორია

მივლინება მიზნად ისახავდა ერთობლივი სამუშაოების შესრულებას აღნიშნულ ინსტიტუტში. პოლიდიმეთილსილოქსანის, გრაფენის ოქსიდის, აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის  კვლევას.

21.09.2018