2015

სსიპ. სოხუმის  ილია  ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები
2015 წ.


1. N.Jalagonia, T.Kuchukhidze, V. Gabunia, G. Kvartskhava, E. Sanaia, F. Marquis, R.  Chedia

"Impregnation of  Zero-valent Iron in  Biomaterials for Remediation of Wastewater“

Proceedings of 1st Int. Symp. on Advanced Materials and Technologies for Sustainable Energy and the Environment (AMTSEE), 2015,  vol. 9, 110-119"

2. T. Kuchukhidze, N. Jalagonia, Z. Phachulia, R. Chedia.

“Transformation of Aluminum  Oxyhydroxides in α-Al2O3 in Presence of Various Seeds”

International Science Index  2015, 17, 1303-1307, (17th International Conference on Engineering Materials and Applications (ICEMA))

 

3. T. Kuchukhidze, N. Jalagonia, Z. Phachulia, R. Chedia.

“Transformation of Aluminum  Oxyhydroxides in α-Al2O3 in Presence of Various Seeds”

World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 9, 1203-1207.

 

4. G. Bokuchava, T. Kuchukhidze,  N. Jalagonia, E. Sanaia, R. Chedia.

“Obtaining of  Different Types of Composite Materials by High Temperature Vacuum Furnace (OXY-GON)”

2nd International Conference Modern Technologies and  Methods of Inorganic Materials Science Proceedings,  2015, 90-96.

 

 

5. .ჭედია , .კუჭუხიძე, .ჯალაღონია, .არჩუაძე, .სარაჯიშვილი, .ქვარცხავა.

“α-ალუმინის ოქსიდის ფხვნილოვანი კომპოზიტების კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურულ ვაკუუმურ ღუმელში ცხელი დაწნეხვის მეთოდით

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2015, .41, №3, გვ. 288-294.

 

6. R. Chedia, T. Kuchukhidze,  N. Jalagonia, T. Archuadze, Q. Sarajishvili, G. Kvartskhava.

“Consolidation -Alumina Bazed Powdery Composites in High Temperature Vacuum Furnace by Hot Pressing  Method”

Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series, 2015, 279-287.

 

7. N. Jalagonia,   Ts. Ramishvili,   I. Jinikhashvili, Q. Sarajishvili, T. Korkia, Z. Amiridze, R. Chedia. “Impregnation of Iron   (II, III)  Compounds in Wood and Their Reduction till Nano Zero-valent Iron”

Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Technologies (ICAMT), , 2015, 216-221.

 

8. R. Chedia, T. Kuchukhidze,   G. Bokuchava, A. Khvadagiani, V. Gabunia, N. Jalagonia. “Fabrication and Study of Alumina Based MatrixComposite Ceramics”

Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Technologies (ICAMT), 2015, 208-212.

 

9. T. Kuchukhidze, N. Jalabadze, G. Kvartskhava, O. Lekashvili, N. Jalagonia, R. Chedia

“Powdery composites for matrix ceramics”

Proceedings of  International Conference on Advanced Materials and Technologies (ICAMT), 2015, 314-318.

 

10. T. Kuchukhidze, N.Jalagonia, E.Sanaia, Va. Gabunia, K. Sarajishvili, T.Korkia, R. Chedia.

“Development of Obtaining Methods of the α-Al2O3 Ultafine Powder from the Aluminum Scrap”

Transactions of Petre Melikishvili Institute of Physics and Organic Chemistry, 2015, 95

 

11. . ბარბაქაძე, . ბარბაქაძე, . ბილისეიშვილი . გაბუნია, . ისაკაძე, . კუცია, . რეხვიაშვილი, . ტაბატაძე.

“n- და p-ტიპის Si0,95Ge0,05 შენადნობების დამუშავება და მათ ფუძეზე ჰაერზე 1000°C ტემპერატურამდე მომუშავე თერმოელექტრული ბატარეის შექმნა

საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები“, მოხსენებათა კრებული. 2015. #1. თბილისი, უნივერსალი

 

12. .ბასარია, . ტაბატაძე, . რეხვიაშვილი.

“GeTe და PbTe შენადნობების ფუძეზე შექმნილი საშუალო-ტემპერატურული თერმოელემენტებისა და თერმობატარეების შტოების ანტისუბლიმაციური დაცვის მასალების მიღება

საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები“, მოხსენებათა კრებული. 2015. #1. თბილისი, უნივერსალი

 

13. . დგებუაძე, . ბენდელიანი, . მეცხვარიშვილი.

მაღალტემპერატურული ზეგამტარების დაჟანგბადების ეფექტური ტექნოლოგია“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ტომი. 9, #3, 2015.

 

14. . ბენდელიანი, . დგებუაძე, . მეცხვარიშვილი.

მაღალტემპერატურული რეზისტიული ღუმელის ავტომატიზაცია

მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2015. 1(718). თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია

 

15. . დგებუაძე, . ბენდელიანი, . მეცხვარიშვილი, . მუმლაძე, . ჭანტურიძე, .ჩოჩია.

ადგილობრივი მინერალები მაღალტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების დამზადების ტექნოლოგიაში

მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2015. 2(719). თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია

 

16. G.Dgebuadze.

“Cryogenic Vacuum Technologies of Achievement and Prospect“

Proceedings of International Conference on “Advanced Materials and Technology” 2015. #1. Tbilisi, Universali.

 

17. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B. Bendeliani,  V.  Gabunia,

“Influence of fifth group elements on superconductive properties of high temperature superconductors”

Proceedings of International Conference on “Advanced Materials and Technology” 2015. #1. Tbilisi, Universali.

 

18. T. Lobzhanidze,  I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B. Bendeliani,  M. Metskhvarishvili, V. Gabunia.

“HgBa2Ca2Cu3Oy Superconductor Prepared By As Vapour Diffusion Process, High Performance Functional Polymers and Composites”

Book, Nova Science Publishers. New York, USA, Apple Academic press, Inc. 2015.

 

19. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B. Bendeliani, M. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, L. Gugulashvili.

“Low-Field High-Harmonic Studies in Hg-1223 High-Temperature Polycrystalline Superconductor”

Journal of  Superconductivity and Novel  Magnetism. 28 (2015) 1491. Springer Science+Business Media

 

20. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B. Bendeliani, M. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, V. Gabunia.

“Ac Susceptibility and Third Harmonics Studies of Hg-1223 Superconductors with addition of Arsenic Oxide”

IEEE Transactions on Applied Superconductivity. #26. 2015. New York, USA, American Institute of Physics

 

21. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B. Bendeliani,  V. Gabunia.

“Influence of fifth group elements on superconductive properties of high temperature superconductors”

Proceedings of International Conference on “Advanced Materials and Technology” 2015. #1. Tbilisi, Universali.

 

22. Z. Vardosanidze, G. Bokuchava, T. Sulaberidze, V. Kuchukhidze, D. Berishvili

“For holographic raster concentrator photodiode matrix”

Proceedings of International Conference on “Advanced Materials and Technology” 2015. #1. Tbilisi, Universali.

 

23. R.Shamugia

“Estimator Model for Time Redundancy Influence on Task Feasibility  in a Technical System with  Subsystems for Detection of Servicer Failures and Their Recovery”

Proceedings of International Conference on “Advanced Materials and Technology” 2015. #1. Tbilisi, Universali.

 

24. V.Kirtskhalia.

“Influence of Earth's gravitational field on the thermodynamic characteristics of ideal gases”

Proceedings of International Conference on “Advanced Materials and Technology” 2015. #1. Tbilisi, Universali.

 

25. Р. Шамугия.

“Модель оценки вероятностей состояний технической системы массового обслуживания со многими состояниями работоспособности обладающей структурной и временной избыточностями и системой реконфигурации”

Международная научная конференция “Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление”,  посвященная 85-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили. 3-5 ноября. 2015, стр. 481-485

 

26. R. Shamugia.

“On One Analytical Model of a Probability Estimation of Quality and Efficiency of Functioning of Complex Technical Queuing Systems”

Scientific Research International Journal of Communications, Network and System Sciences (IJCNS). Vol.8 No.8. 2015. PP. 295-303.

 

27. К. Барбакадзе, М. Билисеишвили, З. Исакадзе, Я. Табатадзе, В. Габуния, А. Куция, М. Барбакадзе, М. Рехвиашвили.

“Разработка термоэлектрических сплавов Si0,95Ge0,05  n- и p-типа и создание на их основе термоэлектрической батарей, работающей на воздухе до температуры 10000C”

International Conference on Advanced Materials and Technologies ICAMT 2015. №1.

 

28. I. Tabatadze,M. Kadaria, G. Chubinidze, L. Gapishvili, T. Melashvili, K. Komakhidze.

“Influence of Argon Ion Irradiation on the Electrical Characteristics of Si-Ge Substrates”

Proceedings of International Conference on “Advanced Materials and Technology” pp. 83-85. 2015. №1. Tbilisi, Universali.

 

29. I.Kurashvili, G.Darsavelidze.

“Mechanical relaxation processes in monocrystalline Si-Ge alloys”

Proceedings of International conference on “Advanced Materials and Technology” pp. 83-85. 2015. №1. Tbilisi, Universali.

 

30. . ბასარია, . ტაბატაძე, . რეხვიაშვილი.

“GeTe და PbTe შენადნობების ფუძეზე შექმნილი საშუალო-ტემპერატურული თერმოელემენტებისა და თერმობატარეების შტოების ანტისუბლიმაციური დაცვის მასალების მიღება და კვლევა

საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები“ 2015, მოხსენებათა კრებული. №1. თბილისი, უნივერსალი

 

31. . ბოკუჩავა, . სიჭინავა, . ყურაშვილი, . გაფიშვილი, .დარსაველიძე, . შიროკოვი, . სემიონოვი.

“Si-Ge ფუძეშრეებზე ფორმირებული p-n სტრუქტურების ფოტოელექტრული მგრძნობიარობის სპექტრების კვლევა ინფრაწითელი გამოსხივების ახლო დიაპაზონში

საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები“ 2015, მოხსენებათა კრებული. №1. თბილისი, უნივერსალი

 

32. . ჟურავლიოვი, . შიროკოვი, . შიიანი, . ბოკუჩავა, . დარსაველიძე.

გაზფაზური მეთოდები თერმოელექტრული გარდამქნელებისა და ჰეტეროპიტაქსიური სტრუქტურების დამუშავებაში

საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები“ 2015 , მოხსენებათა კრებული. №1. თბილისი, უნივერსალი

33. I.Kurashvili, A.Sichinava, G.Bokuchava, G.Darsavelidze.

“Physical-mechanical characteristics of monocrystalline Si-Ge solid solutions“

International Scholarly and Scientific Research & Innovation. 2015. Vol. 9, #7.

34. E.Kutelia, T.Dzigrashvili, I.Kurashvili, Francisco J.Perez Trujillo

“Temperature and amplitude dependence of the internal friction and shear modulus for 9%Cr ferritic steel P92 over the temperature range 25-750⁰C”

Georgian Engineering News, 2015, #3. vol. 75.2015

35. A. Guldamashvili, G. Bokuchava, N. Kutsia.. Yu. Nardaya, Ts. Nebieridze, A. Sichinava.

“AISI Surface modification of aisi 310 and 440c steels by ion implantation”

Proceedings of International conference on “Advanced Materials and Technology” pp. 83-85. 2015. №1. Tbilisi, Universali.

36. .გულდამაშვილი.

იონური იმპლანტაციის განვითარების ძირითადი ეტაპები სოხუმის ფიზიკა-ტენიკის ინსტიტუტში

საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები“ 2015, მოხსენებათა კრებული. №1. თბილისი, უნივერსალი.

პუბლიკაციები