2013

სსიპ. სოხუმის  ილია  ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები
2013 წ.

 

1. T.Kuchukhidze, A.Mikeladze, E.Sanaia, G.Bokuchava, G.Darsavelidze, R.Chedia

“Fabrication of bulk targets of MgB2 with stoichiometric and nonstoichiometric contents”.

Journal of Materials Science and Engineering B 3 (12) p. 793-798.

 

2. I.Kurashvili, E. Sanaia, G. Darsavelidze, G. Bokuchava, A. Sichinava, I. Tabatadze, V. Kuchukhidze.

“Physical-Mechanical Properties of Germanium Doped Monocrystalline Silicon”.

Journal of Materials Science and Engineering A 3 (11) p. 698-703

 

3. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B. Bendeliani, M.Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, G.Mumladze

“Low Field ac Susceptibility and High Harmonics Studies in PbMo6S8 Polycrystalline Superconductor”

Journal of Low-Temperature Physics,170 (2013) p.68–74.

 

4. I.Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B. Bendeliani, T. Lobzhanidze, M. Metskhvarishvili, G.Mumladze

“Low ac field response of Bi-based superconductors with edition of Antimony oxide Journal of

Physics: Conference Series.

 

5. V.G. Kirtskhalia

“The new determination of the criteria of compressibility and incompressibility of medium”.

Journal of Modern Physics, Vol. 4, No. 8.

 

6. N. Margiani I.Metskhvarishvili, Z.Adamia, T.Medoidze, D. Zanashvili, M.Chubabria

“Boron containing dopants (Bi,Pb) influence on superconducting properties - 2223 hightemperature superconductor”

Springer Science+Business Media №26.

 

7. I.Petrov, V.Tabatadze, D.Kakulia, R.Zaridze

“ Appling auxiliary irradiation method for the surfaces of flat and open conducting plates”.

Journal of Communications Technology and Electronics.

 

8. Yu. Nadaraia, N. Jalabadze, R. Chedia, L. Khundadze.

“Production of nanopowder and bulk aluminate ceramic scintillators”.

Ceramics International, ELSEVIER. 2013, 8, p. 2207-2214.

 

9. T.Kuchukhidze, T.Archuadze, V. Gabunia, M. Kadaria., O. Lekashvili, R. Chedia

“ Ultra-dispersive alpha-aluminum Oxide Powders of Low-temperature Synthesis”.

In Book: Third International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials.

 

10. თ.კუჭუხიძე, თ. არჩუაძე, ვ. გაბუნია,მ. ქადარია, ო.ლეკაშვილი, რ. ჭედია.

“ალფა-ალუმინის ოქსიდის ფხვნილების დაბალტემპერატურული სინთეზის ზოგიერთი საკითხი”

Nano Studies, 2013,8, გვ. 315-326.

 

11. Е.Саная, И.Курашвили, Т.Кучухидзе, Г.Дарсавелидзе

“Динамические механические свойства высокоптемпературных сверхпроводящих керамик YBa2Cu3O7-d”.

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი , 13, №1,გვ. 70-72

 

12. გ.ჩუბინიძე, ი.ყურაშვილი, ი.ტაბატაძე, მ. ბილისეიშვილი.

“დაბალტემპერატურული რელაქსაციური პროცესები გერმანიუმის მასიურ კრისტალებში”.

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 13, №1, გვ. 73-76

 

13. Ф.Басария, И Табатадзе, М Рехвиашвили, З Исакадзе.

“Низкотемпературный электроизоляционный антисублимационный материал для соединения ветвей термобатарей на основе сплавов Bi(TeSe)3, (BiSb)2Te3

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 13,№2, გვ. 157-162.

 

პუბლიკაციები