ინსტიტუტის ხელმძღვანელის და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

ინსტიტუტის დირექტორი - დოქტორი გურამ ბოკუჩავა

 

დირექტორის მოადგილე - დოქტორი ვლადიმერ კუჭუხიძე

 

დირექტორის მოადგილე - დოქტორი ეკატერინე სანაია