ინსტიტუტის ხელმძღვანელის და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

ინსტიტუტის დირექტორი - დოქტორი გურამ ბოკუჩავა

დირექტორის მოადგილე - დოქტორი ეკატერინე სანაია