ეკატერინე სანაია

დაბადების თარიღი: 1976.11.19
ტელეფონი: 577392790
ელ-ფოსტა: esanaia@gmail.com ; e.sanaia@sipt.org.ge

განათლება:უმაღლესი
• 2005 წ.:  ფიზიკისა და მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.
• 2001-2005 წწ.:  ასპირანტურა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სპეციალობა: „მყარი სხეულის ელექტრონიკა, მიკროელექტრონიკა და ნანოელექტრონიკა“.
• 1999-2001 წწ.:  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სპეციალობა: ''ელექტრონული ტექნიკის მასალების და კომპონენტების ფიზიკა და ტექნოლოგია'', მაგისტრი.
• 1994-1999 წწ.: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სპეციალობა: ''ელექტრონული ტექნიკის მასალების და კომპონენტების ფიზიკა და ტექნოლოგია'', ბაკალავრი, ელექტრონული ტექნიკის ინჟინერი.

სამეც. / აკად. ხარისხი: ფიზიკისა და მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
თანამდებობა: დირექტორის მოადგილე

სამუშო გამოცდილება:
• 2011 წ. - დღემდე. სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი,  დირექტორის მოადგილე
• 2008 - 2011წწ.: სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი, ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
• 2005 - 2010 წწ.:  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. სენსორული ელექტრონიკისა და მასალათა სამეცნიერო ტექნოლოგიების ცენტრი
• 2006 - 2008 წწ.: ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.  ნახევარგამტარული მასალების ლაბორატორია. მეცნიერ-თანამშრომელი.
• 2001-2008 წწ.: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სტრუქტურული კვლევების სახელმწიფო ცენტრი. მეცნიერ-თანამშრომელი.
• 2002- 2005 წწ.: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სტრუქტურული კვლევების სახელმწიფო ცენტრი. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
• 2000- 2002 წწ.:  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სტრუქტურული კვლევების სახელმწიფო ცენტრი. მეცნიერ-თანამშრომელი.

შერჩეული  პუბლიკაციები:


1. R.Chedia, E.Sanaia, V. Gabunia, N. Kokiashvili.  Preparation of Ultradispersed Crystallites of Modified Natural Clinoptilolite with the Use of Ultrasound and Its Application as a Catalyst in the Synthesis of Methyl Salicylate. American Journal of Nano Research and Applications 2017; 5(3-1): 26-32 doi: 10.11648/j.nano.s.2017050301.17
2. A.Guldamashvili, Yu.Nardaya, Ts. Nebieridze, E.Sanaia, A. Sichinava , M. Kadaria. Mechanical  Properties of Tungsten Implanted with Boron and Carbon Ions. Materials Science and Engineering: A.&B Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, 2017. No. JMSE 20170307-1, 5 p
3. Obtaining of Graphene Structure Containing Ceramic Composites in High Temperature Vacuum Furnace Materials Science Forum  ; ISSN: 1662-9752, vol. 900, pp.101-104. 2017, Trans Tech publications, Switzerland
4. E.Sanaia, G.Bokuchava,R.Chedia- Synthesis and Consolidation of Superconductor Magnesium Diboride, Proceddings of International Conference Advanced Materials and Technologies pp.31-36, 2015
5. G. Bokuchava, T. Kuchukhidze,  N. Jalagonia, E. Sanaia, R. Chedia. “Obtaining of  Different Types of Composite Materials by High Temperature Vacuum Furnace (OXY-GON)” 2nd International Conference Modern Technologies and  Methods of inorganic materials Science Proceedings,  90-96, 2015.
6. G. Bokuchava, E.Sanaia, K.Barbakadze, R.Chedia. Some Issues of Magnesium Diboride Bulk Samples‘ Obtaining Process. Euro PM2014 Proceedings, p.6, 2014
7. T.Kuchukhidze, A.Mikeladze, E.Sanaia, G.Bokuchava, G.Darsavelidze, R.Chedia. Fabrication of bulk targets of MgB2 with stoichiometric and nonstoichiometric contents. Journal of Materials Science and Engineering A 3 (11) (2013)
8. I. Kurashvili, E. Sanaia, G. Darsavelidze, G. Bokuchava, A. Sichinava, I. Tabatadze, V. Kuchukhidze.  Physical-Mechanical Properties of Germanium Doped Monocrystalline Silicon.  Journal of Materials Science and Engineering A 3 (11) (2013)
9. E.Sanaia, I.Kurashvili, M.Darchiashvili, G.Darsavelidze “Inelastic Properties of YBaCuO Superconductor Ceramics” Journal of Materials Science and Engineering, vol.5, no.6, 2011
10. E.Sanaia, E.Kutelia, G.Darsavelidze „Physical-Mechanical Properties of ErBaCuO Superconductors Doped with Gold and Gallium“ Journal of Physics: Conference Series 97 (2008) 012335
11. E.Sanaia, E.Kutelia, G.Darsavelidze “Mechanical and Electro-Physical Properties of Gallium Doped ErBaCuO Superconductors with Reverse Superconductive”, 2006 Applied Superconductivity Conference
12. E.Sanaia, E.Kutelia “Structural Aspect of Degradation Properties of YBCO Superconductor Ceramics in Damp Atmosphere”, Novels Materials, 2006, N1, pp.87-91
13. G.Mtskeradze, E.Sanaia, J.Gachechiladze, M. Zibzibadze and N.Maisuradze  “Devices for Deposition of Uniform Tin Dioxide Films”, Georgian Engineering News, 2005, N3, pp. 31-32
14. E.Kutelia, E.Sanaia, G.Darsavelidze “High-Temperature Internal Friction in Superconducting  Ceramics ErBa2Cu3O7-x” Bulletin of the Georgian Academy of Science, 2004, N1, 169, pp.46-49
15. E.Sanaia, E.Kutelia, G.Darsavelidze “Morphology and Structural Transformation of Free-Growing Nanoparticles of Superconducting Ceramics  ErBCO“,  European Conference JOUNIOR EUROMAT 2004, September 6-9, Lausanne,  Switzerland

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:


• 1st Intl. Symp. on Advanced Materials and Technologies for Sustainable Energy and the Environment (AMTSEE). “Impregnation of Zero-valent Iron in Biopolymers for Remediation of Wastewater“. Antalya, Turkey 2015.
• 2rd International Conference “Modern  Technologies and Methods of Inorganic  Materials Science. “ Obtaining of Different Types of Composite  Materials by  High Temperature Vacuum  Furnace (OXY-GON)“. Tbilisi, Georgia, 2015.
• International Conference on Advanced Materials and Technologies (ICAMT). „Synthesis and Consolidation of Superconductor Magnesium Diboride“. Tbilisi, Georgia, 2015.
• 2014 MRS Spring Meeting & Exhibition. A Meeting of the Materials Research Society.  Synthesis of Massive MgB2 Superconductors by Using Hot Pressing Method. San Francisco, USA. 2014.
• Euro Powder Metallurgy 2014 Congress & Exhibition. Some Issues of Magnesium Diboride Bulk Samples’ Obtaining Process.  Salzburg, Austria, 2014.
• 2014 MRS Spring Meeting & Exhibition. A Meeting of the Materials Research Society. Synthesis  of Massive MgB2 Superconductors by Using Hot Pressing Method. San Francisco, USA, 2014.
• Advanced Materials World Congress. Fabrication of bulk targets of MgB2 with stoichiometric and stoichiometric contents. Cesme, Izmir, Turkey, 2013.
• 16th International Conference on Internal Friction and Mechanical Spectroscopy, Inealstic Characteristics Monocrystalline Si-Ge Alloys, ICIFMS-16, 2011, Laussane, Switzerland.
• Cryogenic Engineering Conference and International Cryogenic Materials Conference . Low Temperature Inelastic Properties of Y 1-2-3 Type High Temperature Superconductor Ceramics  Program ID: M3PoA-01, 2011
• Workshop- Technological services and commercialization prospects, Odessa (Ukraine),  2010
• 9th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS 2009, „Structural Characterization of YBaCuO High Temperature Superconductors in Water“ , Dresden, Germany, 2009.
•“Intelectual property Protection” 9-12 December, 2009, Kharkov, Ukraine
• 15th Inernational. Conference on Internal Friction and Mechanical Spectroscopy, Internal Friction of the ErBaCuO Superconductor Ceramics Doped with Gallium. ICIFMS, 2008, Perugia, Italy http://www.fisica.unipg.it/ICIFMS15/
• „CRYOCONFERENCE 2008“, Madrid (Miraflores de la Sierra) 2008 http://www.uam.es/gruposinv/cryo_08/
• 8th European Conference of Applied Superconductor EUCAS'07, Belgium, Brussels Physical-Mechanical Properties of ErBaCuO Superconductors Doped with Gold and Gallium“http://www.eucas2007.org
• “International Соnference “Spin Electronics Novel Physical Phenomenon and Materials” Influence of Germanium on the Physical-Mecha¬nical Properties of Monocrystalline Alloys Si1-xGex (x<0.02) Tbilisi, Georgia,  2007
• Applied Superconductivity Conference ASC 2006, “Mechanical and Electro-Physical Properties of Gallium Doped ErBCO Superconductors with Reverse Superconductivity”  Seattle, Washington, USA, http://www.ascinc.org/Format.asp?PaperNumber=5ME01
•  11th International Ceramics Congress and 4th Forum on New Materials CIMTEC 2006, Acireale, Sicily, Italy, “Degradation of Physico-Mechanical Properties of YBCO Ceramics in Damp Atmosphere” 2006http://www.cimtec-congress.org
• X International Seminar “Thermoelectric and its application” Sankt-Peterburg ”The Influence of High-Temperature Deformation and Annealing on the Physical - Mechanical Properties of Si0,85Ge0,15 alloy”, 2006
• JOUNIOR EUROMAT 2004, “Morphology and Structural Transformation of Free-Growing Nanoparticle of Superconducting Ceramics“ Lausanne, Switzerland http://www.dgm.de/past/2004/junior-euromat/Program.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

ჰორიზონტი 2020
მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტი-№734164  მძლავრი ელექტრომაგნიტური და თერმულითვისებების მქონე მრავალფუნქციური ნანოკომპოზიტები გრაფენის ფუძეზე 3D ბეჭდვისათვის, 2017-2020.
SRNSF 6212/MTCU/34/6-480/15 გრაფენის სტრუქტურის შემცველი ჰიბრიდული კერამიკული კომპოზიტები ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე,  2016-2017
#AR/325/6-480/12. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე ულტრადისპერსული ალუმინის ოქსიდის მიღება და კორუნდის კერამიკული ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2013-2015.
#AR/167/3-121/14. გაუმჯობესებული მექანიკური პარამეტრების იონიმპლანტაციური მასალების შექმნა გაზრდილი ექსპლოატაციური მახასიათებლების ნაკეთობათა წარმოებისათვის. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2015-2016.
#P560. “სამიზნეები მაღალტემპერატურული ზეგამტარი ფირებისათვის”. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში (STCU)  და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი (DOE), 2012-2013.
#P466. ”რადიაციულად მოდიფიცირებული იონური იმპლანტირებული მასალები”. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში (STCU)  და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი (DOE), 2012-2014.
#P467. “ფოტოგარდამქმნელების და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების დამუშავება”. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში (STCU)  და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი (DOE), 2011-2012.
#5251/09-03. მდგრადი სტრუქტურული მდგომარეობისა და მაღალტემპერატურული ზეგამტარული მახასიათებლების მქონე Y1-2-3 ტიპის კერამიკული კომპოზიციების მიღება და კვლევა. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში (STCU) და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF), 2010-2012.
(SNSF). სპილენძისა და რკინის ფუძეზე მაღალტემპერატურული ზეგამტარების  მიკროსკოპული თვისებები. Swiss National Science Foundation (SNSF) SCOPES, 2009-2012.
CIS/10/0004/CNTR. “სამრეწველო ტექნოლოგიების დამუშავება და ბიმეტალურ ნაკეთობათა წარმოება აფეთქებით”. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა, 2009-2011.
CIS/10/0006/CNTR. “ბაზალტის ფიბრისა და ფიბრით გაძლიერებული კომპოზიციური მასალების წარმოება”. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა, 2009-2011.
CIS/10/0005/CNT. “საყოფაცხოვრებო (ბუნებრივი) აირის ოდორიზატორის  წარმოების ორგანიზება”. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა, 2009-2011.
CIS/10/0045/CNTR. “ახალი კონსტრუქციის ანკერების წარმოების ორგანიზება”. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა, 2009-2010.
CIS/10/0044/CNTR. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის სექტორის შექმნა. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა, 2009-2010.
Georgain Research and Development Foundation  (GRDF)& U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF).  Synthesis of doped YBCO-type specimens and investigation of reverse superconductivity near the superconductor transition temperature. 2008-2009.
# GTFP-03/06. Study of physical-mechanical Properties of High Temperature Superconductors. US Civil Research Development Foundation, Georgian Research and Development Foundation. 2007-2008.
#EUARD#GER2-1035-TB-03. US Civil Research Development Foundation, 2005-2006.
#117. Research phase structural transformation in semiconductor and superconducting materials at external influences. Georgian Technical University. 2006.
European Commission Contract # MSCF-CT-2006-045781. Synthesis of doped YBCO-type specimens and investigation of reverse superconductivity near the superconductor transition temperature. Marry Currie Fellowship (NEEL Institute, Grenoble, France), 2006.

სტიპენდიები და ჯილდოები:


1999წ.  ა.დიდებულიძის სტიპენდია
2006წ. საქართველოს ეკოლოგიის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
2006- 2007წწ. CRDF& GRDF სტიპენდია
2008წ.- CRDF &GRDF სტიპენდია
2009წ.- Matsumae ფონდის სტიპენდია
2010წ.- საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სტიპენდია
2011წ.- საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სტიპენდია
მარი კურის სტიპენდია (ნიილის ინსტიტუტი, გრენობლი, საფრანგეთი) (ევროპული კომისიის კონტრაქტი N°  MSCF-CT-2006-045781).
2017წ. - ფულბრაიტის სტიპენდია