საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ინსტიტუტისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 10.10.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია  (განთავსებულია 06.07.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 27.04.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 01.02.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 11.10.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 04.07.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 15.04.2019)