კარლო ბარბაქაძე

დაბადების თარიღი: 1934.09.29
ელ-ფოსტა: barbaqa@gmail.com

განათლება: უმაღლესი
•1952–1957 წწ: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ).
ფაკულტეტი: ფიზიკა. სპეციალობა: ბირთვული ფიზიკა.

სამეც. / აკად. ხარისხი:
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
თანამდებობა: არატრადიციული ენერგეტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.სამუშო გამოცდილება:
•2011 წლიდან  დღემდე:  სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. არატრადიციული ენერგეტიკის ლაბორატორია. ლაბორატორიის  ხელმძღვანელი.
•2008-2011 წწ.: სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. განახლებადი ენერგიების კვლევისა და გამოყენების ლაბორატორია. ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.
•1971-2008 წწ.: სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
•1962-1971 წწ.: სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია. ჯგუფის უფროსი
•1961-1962 წწ.: სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
•1957-1961 წწ.: სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი;

პუბლიკაციების რაოდენობა : 90
შერჩეული  პუბლიკაციები:
1.N.Jalagonia, F.Marquis, K.Barbakadze, E.Sanaia, G.Bokuchava, T.Kuchukhidze. Obtaining of Graphene Structure Containing Ceramic Composites in High Temperature Vacuum Furnace. Materials Science Forum. ISSN: 1662­9752, Vol. 900, pp.101­104,  doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.900.101 . Trans Tech Publications, Switzerland
2.G.Bokuchava, K.Barbakadze, G.Darsavelidze, B.Shirokov. Achievements of Sukhumi Ilia Vekua Institute of Physics and Technology in the field of thermoelectric materials science and instrument making. Journal of Thermoelectricity, #6, 2016, p.69-78.
3.K.Barbakadze, M.Biliseishvili, Z.Isakadze, I.Tabatadze, V.Gabunia, M.Barbakadze, M.Rekhviashvili. Development of thermoelectric n- and p-type Si0,95Ge0,05 alloys and creation on their base thermoelectric batteries, working in air till temperature 1000°C. Proceedings of  International conference Advanced Materials  and Technology. Tbilisi, “Universali”, 2015.
4.კ. ბარბაქაძე, მ.ბარბაქაძე, მ.ბილისეიშვილი, ვ.გაბუნია, გ. დარსაველიძე, ზ. ისაკაძე,  ა. კუცია, მ. რეხვიაშვილი,  ი. ტაბატაძე. n-­ტიპის წვრილმარცვლოვანი მეტალოკერამიკული  თერმოელექტრული Si0,68Ge0.32 შენადნობის მიღება და კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, №1, ტ.14. 2014.
5.კ. ბარბაქაძე, მ. ბარბაქაძე, მ.ბილისეიშვილი გ. ბოკუჩავა, ზ. ისაკაძე, ა. კუცია, ვ. კუჭუხიძე, მ. რეხვიაშვილი. თერმოელექტრული ბატარეა  n­ და p-­ტიპის Si0,68Ge0,32 შენადნობების ფუძეზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, №1, ტ.14. 2014.
6. G.Bokuchava, E.Sanaia, K.Barbakadze, R.Chedia.  Magnesium Diboride Bulk Samples’ Obtaining Process. Proceedings of the Euro Powder Metallurgy 2014 Congress & Exhibition. 2014

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
1.3rd International Symposium on New and Advanced Materials and Technologies in Energy, Environment and Sustainable Development. The main stages of development of thermoelectricity in Ilia Vekua Sukhumi Institute of Physics and Technology. Cancun, Mexico, 2017.
2.Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology  GADEST 2017. Structural and thermoelectric characteristics of n- and  p- types Si0,95Ge0,05 alloys compacted by hot pressing. Lopota, Georgia, 2017.
3.International conference “Advanced Materials and Technology”. ICAMT-2015.    Development of thermoelectric n- and p-tipe Si0,95Ge0,05 alloys and creation on their base thermoelectric batteries, working in air till temperature 1000°C. Tbilisi, Georgia, 2015
4.Euro Powder Metallurgy 2014 Congress & Exhibition. Magnesium Diboride Bulk Samples’ Obtaining Process. Salzburg, Austria. 2014.
5.XIX International Conference on the Radiation Phenomena Physics and Radiation Material Science. Changing parameters of thermoelectric modules from n­ and p­ Si0,7Ge0,3 heavily doped alloys’ while testing in the reactor. Alushta, Ukraine. 2010.
6.PM2010 World Congress­Nanotechnology. Formation of Ultrafine Grained Bulk Si and  SiGe Alloys by Shock Wave Compaction Technology. Florence, Italy. 2010.
7.International Seminar Thermoelectrics and their Application. High temperature deformation and annealing effect of on the physical and mechanical characteristics of Si0,85Ge0,15 alloy. St.Petersburg, Russia. 2006

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
G-4655/354 “მაღალტემპერატურული ჰელიოთერმოელექტროგენერატორის დამუშავება და საცდელი ნიმუშის შექმნა”. STCU/შოთა რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო ფონდი, 2008-2010.
G-4996/540 „სილიციუმ-გერმანიუმის ნანოსტრუქტურული შენადნობების მიღება აფეთქებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით და მათ ბაზაზე მაღალეფექტური თერმოელექტრული ბატარეების შექმნა“. STCU/შოთა რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო ფონდი, 2009-2010.
G-3997 “Si-Ge შენადნობების საფუძველზე ნახევარგამტარი მოცულობითი კრისტალებისა და ეპიტაქსიური სტრუქტურების დამუშავება და კვლევა”. STCU. 2008-2010.
N-CIS/10/0045/CNTR “ახალი კონსტრუქციის ანკერების წარმოების ორგანიზება”. CNCP. 2009-2011
N-CIS/10/0004/CNTR “სამრეწველო ტექნოლოგიების დამუშავება და ბიმეტალურ ნაკეთობათა წარმოება აფეთქებით”. CNCP. 2009-2011
258 “Si0,8Ge0,2 მყარი ხსნარის ფუძეზე მაღალეფექტური თერმოელექტრული მასალებისა და ბატარეების დამუშავება სხვადასხვა დანიშნულების  თერმოელექტროგენერატორებისათვის”. შოთა რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010

პატენტი:
•60521. C-TiSi2-SiGeMo. აფხაზეთის საოლქო კომიტეტი, სსრკ. 1972
•322979. Glass+Quartz. აფხაზეთის საოლქო კომიტეტი, სსრკ. 1989