ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

 
  • 2020 წლის I-II  კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია  06.07.2020)
  • 2019 წლის III-IV  კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 03.02. 2020)
  • 2019 წლის II  კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა(განთავსებულია 03.07. 2019)
  • 2019 წლის I  კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 15.04. 2019)
  • 2018 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 31.01.2019)