სემინარი თემაზე : „LabVIEW-ს ბაზაზე შექმნილი ვირტუალური ვაკუუმეტრი თერმოწყვილური სენსორით“
2019 წლის 22 ოქტომბერს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი თემაზე : „LabVIEW-ს ბაზაზე შექმნილი ვირტუალური ვაკუუმეტრი თერმოწყვილური სენსორით“. მომხსენებელი: კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი ბეჟან ბენდელიანი. 
22.10.2019