თინათინ კუჭუხიძე

დაბადების თარიღი: 1982. 04.04.
ელ-ფოსტა: tinikokuchukhidze@gmail.com

განათლება:
• 2012-2018წწ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დოქტორანტურა. სპეციალობა - ფიზიკური ორგანული ქიმია;
• 2004-2006წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მაგისტრატურა. სპეციალობა - კვების პროდუქტებისა და სამკურნალო საშუალებების ექსპერტიზა;
• 2000-2004წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. სპეციალობა - ქიმია.
სამეც. / აკად. ხარისხი: ქიმიის დოქტორი
თანამდებობა: უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

სამუშო გამოცდილება:
• 2018-დან დღემდე : სსიპ. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორია.  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
• 2012-2018წწ : სსიპ. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორია.  მეცნიერ-თანამშრომელი.
• 2011-2012 წწ. სსიპ. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. საცდელი ტექნოლოგიური საწარმო,  ინჟინერ-ტექნოლოგი.
• 2006-2011წწ: საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი, სერთიფიცირებისა და სტანდარტიზაციის განყოფილება, ქიმიკოსი

შერჩეული  პუბლიკაციები:
1. T .Kuchukhidze, N. Jalagonia, E.Sanaia, K. Barbakadze, F. Marquis, G.Bokuchava. “Matrix Composites Reinforced with Modified GO Based on Alumina and Their Investigation”. Proceeding of ICMSF 2018: 20th International Conference on Materials Synthesis and Fabrication. 2018, 20 (2), 1659-1662.
2. N. Jalagonia, F. Marquis, K. Barbakadze, E. Sanaia, G. Bokuchava, T. Kuchukhidze. “Obtaining of Graphene Structure Containing Ceramic Composites in High Temperature Vacuum Furnace”. Trans Tech Publications, 2017, Switzerland; ISSN:1662-9752, Vol.900;doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.900.101.
3. თ. კუჭუხიძე, ნ. ჯალაღონია, ა. ხვადაგიანი, გ.ბოკუჩავა. სპეც. თემა. 2017. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, №2,გვ.16.
4. Z.  Wardosanidze, T.Kuchukhidze , G.Bokuchava , I.Kurashvili, V.Kuchukhidze. „Preferential Orientation of Dye Molecules Detected at the Total Internal Reflection in the Unexposed Azo-dye-containing Gelatin Layer“. 2017, Journal of Materials Sciences and Applications; 3(2):35-40 http://www.aascit.org/journal/jmsa ISSN: 2381-0998 (Print); ISSN: 2381-1005.
5. T. Kuchukhidze, N. Jalagonia, T. Korkia, V. Gabunia, N. Jalabadze, R. Chedia. „Fabrication of Powdery Composites Based Alumina and its Consolidation  by Hot Pressing Method in OXY-GON Furnace“. International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 2016,  10(7), 837-842.
6. T.Kuchikhidze, N. Jalagonia, Z. Phachulia, R. Chedia. „Transformation of Aluminum  Oxyhydroxides in α-Al2O3 in Presence of Various Seeds“. International Science Index (ICEMA) 2015, 17, 1303-1307.
7. N. Jalagonia, T. Kuchukhidze, V. Gabunia, G. Kvartskhava, E. Sanaia, F. Marquis, R.  Chedia. „Impregnation of  Zero-valent Iron in  Biomaterials for Remediation of Wastewater“. J. Physics, Advanced Materials and Multifunctional Materials (FLOGEN 2015), 9,109-119.
8. G. Bokuchava, T. Kuchukhidze, N. Jalagonia, E. Sanaia, R. Chedia. „Obtaining of Different types of Composite Materials by High Temperature Vacuum Furnace (OXY-GON)“, 2015, Proceedings pp.90-96.
9. T.Kuchukhidze, N.Jalagonia, M.Mumladze, I.Jinikhashvili, T.Korkia, V.Gabunia, R.Chedia. „Preparation of alpha-Al2O3 powders from aluminum scrap“. Chemical series, 2015, 41,3, 279-287.
10. R.Chedia,T.Kuchukhidze, N.Jalagonia, T.Archuadze, Q.Sarajishvili, G.Kvartskhava. „Consolidation alumina based powder composites in high temperature vacuum furnace by hot pressing method” , 2015, 41,3, 288-294.
11. T.Kuchukhidze, V.Gabunia, Z.Phachulia, N.Jalagonia, R.Chedia. “Some Issues of Ultrafine α-alumina Powders Fabricated By low Temperature Synthesis”. Journal of International Scientific Publications, 2014, V 8, 303-312.
12. R.Chedia, T.Kuchukhidze, N.Jalagonia, T.Archuadze, E.Sanaia, G.Bokuchava, V.A.Kuchukhidze. “Simultaneous Synthesis and Consolidation of Superconductor Magnesium Diboride”. Georgian Chemical Journal, 2014, 14,1,73-79.
13. T.Kuchukhidze, A.Mikeladze, E. Sanaia, G.Bokuchava, G.Darsavelidze, R.Chedia.”Fabrication of bulk targets of MgB2 with stoichiometric and nonstoichiometric contents”. Journal of Materials Science and Engineering, 2013, B3(12),793-798.
14. T.Kuchukidze , T.Archuadze , V.Gabunia, M. Kadaria,O.  Lekashvili, R.Chedia. “Some Issues of Ultrafine α-alumina Powders Fabricated By low Temperature Synthesis”. Nano Studies, 2013,8, 315-326.
15. E.Sanaia, I.Kurashvili, T.Kuchukhidze, G.Darsavelidze. “Dynamic mechanical properties of hightemperature superconducting ceramics of YBa2Cu3O7-d”. J. Chemistry of Georgia, 2013,13,1.
16. L.Tabatadze, Emma Churgulia, T.Kuchuxidze. “Environmental aspects of energy resources and their use”. J. Intercultural Communications. 2012, 245-248.
17. I.Kurashvili, M.Kadaria, T.Kuchukhidze, I.Tabatadze, T.Archuadze, T.Melashvili. “Microstructure and electrophysical properties of polycrystalline Si:Er”. Georgian Chemical Journal, 2011, 11, 4, 416-418.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
• 3rd International Conference on Mechanical Properties of Materials (ICMPM 2016). ” Obtaining of Graphene Structure Containing Ceramic Composites in High Temperature Vacuum Furnace”. Italy, Venice, 2016.
• ICMET 2016 :18th International Conference Materials Engineering and Technology. “Fabrication of Powdery Composites Based Alumina and its Consolidation  by Hot Pressing Method in OXY-GON Furnace”.   Stockholm, Sweden, 2016.
• 8th  Workshop on Mechanical and Electromagnetic Properties of Composite Superconductors- MEM 2016. “ Obtaining  of  Bulk Targets of Magnesium Diboride”. Tallahassee, Florida, USA,
2016.
• International conference Nanotechitaly. “Graphene structure containing pressing powdery composites based on alumina”. Bologna, Italy, 2015.
• 1st   Intl. Symp. on Advanced Materials and Technologies for Sustainable Energy and the Environment(AMTSEE). “Modified Graphene Oxide by Alumoorganic Compounds, as Enchancer Components for Ceramics“.  Antalya, Turkey, 2015.
• 17th International Conference on Engineering Materials and Applications (ICEMA). Transformation of aluminum unstable oxyhydroxides  in ultrafine α-Al2O3 in presence of various seeds. Paris, France, 2015.
• The 2nd  international conference: "Modern technologies and methods of inorganic materials science". Obtaining of Different types of Composite Materials by High Temperature Vacuum Furnace (OXY-GON). Tbilisi,Georgia, 2015.
• 3rd  International Conference "Nanotechnologies", Nano-2014. Influence of some metal ions on low temperature transformation of alumina metastable oxides in α-Al2O3. Tbilisi,Georgia, 2014.
• 2014 MRS SPRING MEETING &EXHIBIT, A Meeting of the Materials Research Society. Synthesis of Massive MgB2 Superconductors by Using Hot Pressing Method. San Francisco, 2014.
• ICEC/ICMC, 25th International Criogenic Engineering Conference & International Criogenic Materials Conference 2014. Obtaining MgB2 Superconductors by new method. Enchede, The Netherlands, 2014.
• 16th International Conference "Materials, Methods and Technologies". Some Issues of Ultrafine α-alumina Powders Fabricated By low Temperature Synthesis. Elenite, Bulgaria, 2014.
• Third International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials. Obtaining of Ultrafine α-alumina for Corundum Ceramics. Tbilisi, Georgia, 2013.
• Advanced Materials World Congress. Fabrication of Bulk Targets of MgB2 With Stoichiometric and Nonstoichiometric Contents. Cesme-Izmir, Turkey, 2013.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა :
ევროპის კომისია, პროექტი №734164  Horizon 2020. „მძლავრი ელექტრომაგნიტური და თერმული თვისებების მქონე მრავალფუნქციური ნანოკომპოზიტები გრაფენის ფუძეზე 3D ბეჭდვისათვის“,  2017-2020წწ. (მკვლევარი);
STCU/34/6-480/15. „გრაფენის სტრუქტურის შემცველი ჰიბრიდული კერამიკული კომპოზიტები ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე“, 2016-2017წწ. (მკვლევარი);
CF/72/11-811/15. საერთაშორისო სამეცნიერო საკონფერენციო გრანტი - "თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები" - ICAMT, 2015 წ. (მონაწილე - კონფერენციის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტა);
2015_tr_795. მე-17 საერთაშორისო კონფერენცია "საინჟინრო მასალები და მათი   გამოყენება" - ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი;
AR/325/6-480/12.  საქართველოს  ეროვნული  სამეცნიერო  ფონდი, “ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე ულტრადისპერსული ალუმინის ოქსიდის მიღება და  კორუნდის  კერამიკული  ნაკეთობების  დამზადების  ტექნოლოგიის  დამუშავება”, 2013-2015წწ. (მკვლევარი);
DO/205/6-420/13. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი, “მეტასტაბილური ალუმინის ნაერთების დაბალტემპერატურული ფაზური გარდაქმნა ულტრადისპერსულ ალფა-ალუმინის ოქსიდში და მისგან სხვადასხვა ფუნქციური კერამიკების ფხვნილოვანი  კომპოზიტების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება”, 2013-2014წწ. (ხელმძღვანელი);
2013_tr_270. “გაუმჯობესებული მასალების მსოფლიო კონგრესი” - ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი;
P560. უკრაინის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ცენტრი, “სამიზნეები მაღალტემპერატურული ზეგამტარი ფირებისათვის”, 2012-2013წწ. (მკვლევარი);
პროექტი აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა, ეკოლოგიურად სუფთა ბიოორგანულ ნაერთთა სინთეზი და კვლევა, 2011წ. (ხელმძღვანელი).


დამატებითი ინფორმაცია:
სახელმძღვანელოს ტექნიკური რედაქტორი:  თინათინ კუჭუხიძე. „ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ორგანულ ქიმიაში“, სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის. შედგენილია აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს „აფხაზეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლ;ებში, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 2011წ.
სახელძღვანელოს თანაავტორი: (ლალი ტაბატაძე, თინათინ კუჭუხიძე): „ტესტები და საკონტროლო კითხვები ორგანულ ქიმიაში“, დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის. შედგენილია აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს „აფხაზეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 2012წ.
ბეჭდვა