ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (19.08.2022წ.)

 სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი აცხადებს  ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:
 
 
- ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის მეცნიერ–თანამშრომელი/რენტგენის დანადგარის სპეციალისტი იხ. განცხადების ფორმა
 
- ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის მეცნიერ –თანამშრომელი - იხ. განცხადების ფორმა
 
-რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირებისა და სისტემატექნიკის განყოფილების მეცნიერ–თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა
 
- ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი იხ. განცხადების ფორმა
 
19.08.2022
ბეჭდვა